۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن  

عنوان:

بررسی نقش مسددهای کانال کلسيمی نوع L در ادم مغزی ناشی از تروما در موش صحرايي و تعيين دخالت سيتوکين ها و سيکلواکسيژناز به عنوان مکانيسم احتمالی اين اثرات

سال:

86

استاد راهنما:

دکتر محمد خاکساری - دکتر محمد بدوی

دانشجو:

بهرام بيباک

مقطع:

دکترای PhD فيزيولوژی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

       
 

عنوان:

بررسی هورمون رشد و عوامل وابسته در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلبی

سال:

86

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا مشتاقی کاشانيان -دکتر فاطمه ميرزايي پور

دانشجو:

سعيد حسين خليل زاده

مقطع:

دکترای تخصصی داخلی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

gkashanian@gmail.com

 

 

 

 

 

عنوان:

ارزيابي اثرات ديلتيازم در تعديل دوز سيکلوسپورين با توجه به غلظت C2 در بيماران دريافت کننده کليه پيوندي در بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 85-1384

سال:

86

استاد راهنما:

دکتر مجتبی سهروردی-دکتر جلال آزمنديان

دانشجو:

اميد ساوری-مجتبی قدم زاده

مقطع:

دکترای پزشکی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

J_azmandian@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی نقش آنژيوتانسين 2 و گيرنده های آن در تنظيم جريان خون، توليد سايتوکينها و تغييرات هيستوپاتولوژيک مفاصل التهابی خرگوش

سال:

86

استاد راهنما:

دکتر حميد نجفی پور

دانشجو:

فرناز نيکبخت

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

علوم پزشکی شيراز

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی تاثير انجماد شيشه ای بر ميزان حيات سلولی،ابقاء خصوصيات مزانشيمی و روند تمايز سلول های مزانشيمی ژله وارتون بند ناف انسانی به سلول های شبه گامت نر در محيط آزمايشگاه

سال:

 

استاد راهنما:

دکتر مسعود عزت آبادی پور

دانشجو:

مريم کاويانی

مقطع:

کارشناسی ارشد علوم تشريحی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: