۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن   
 

عنوان:

بررسی شيوع ديابت خودايمنی تاخيری بزرگسالان و فاکتورهای وابسته به آن در مبتلايان به ديابت نوع2 در شهر کرمان در سال1390

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر محمدحسين گذشتی

دانشجو:

مريم شفيعی

مقطع:

دکترای تخصصي پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی شيوع سندرم متابوليک و cut of point جديد دور کمر در شهر کرمان در افراد بالای 20سال در سال 1390-1389

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر محمدحسين گذشتی

دانشجو:

نجمه السادات فدايي

مقطع:

دکترای پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

         
 

عنوان:

بررسی اثرات دوزهای مختلف و طولانی مدت ملاتونين بر خيز مغزی،نفوذپذيری سد خونی-مغزی،نمرات نورولوژيک ،فشار داخل جمجمه ای و عوامل اکسيدانی ناشی از ضربه مغزی در موش صحرايي نر

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر نادر شاهرخی

دانشجو:

فاطمه دهقان

مقطع:

کارشناسی ارشدفيزيولوژی پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی اثرات آسپيراسيون مزمن شيره معده،اسيد معده،پپسين و اسيدهای صفراوی بر فنوتيپ سلولی،غلظت سيتوکين های التهابی و هيستوپاتولوژی ريه موش صحرايي

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر ميترا ثمره فکری-دکتر علی اصغر پيله وران

دانشجو:

حميدرضا پورصالحی

مقطع:

کارشناسی ارشد رشته علوم جانوری

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی وضعيت کنترل قند و شاخص های متابوليک در بيماران ديابتی شهر کرمان

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

دانشجو:

فرزانه يوسف زاده

مقطع:

دکترای عمومی پزشکی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی تفاوت های جنسی و سنی شيوع سندرم متابوليک در جمعيت شهر کرمان

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

دانشجو:

وحيد جهانی فرد

مقطع:

دکترای حرفه ای پزشکی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی اثر مهارکنندگی تعدادی عصاره گياهی بر فعاليت آنزيم ميلوپراکسيداز و تعيين اثر سه گياه موثر بر روی التهاب حاد در موشهای سوری نر

سال:

91

استاد راهنما:

دکتر احمد غلامحسينيان

دانشجو:

عليرضا پوينده روان

مقطع:

کارشناسی ارشد بيوشيمی بالينی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com