۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن   

عنوان:

شيوع سندروم متابوليک و عوامل همراه با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و مقايسه شيوع سندرم تونل کارپال و شاخصهای عصب مديان در بيماران ديابتی با و بدون سندرم متابوليک

سال:

1393

استاد راهنما:

دکتر نرگس خانجانی ـ دکتر حسينعلی ابراهيمی

دانشجو:

زهره فروزان فر

مقطع:

کارشناسی ارشد اپيدميولوژی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: