۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن  

عنوان:

بررسی اثر مصرف آکاربوز بر روی کاهش وزن در افراد غيرديابتی چاق در استان کرمان در سال 1388

سال:

89

استاد راهنما:

دکتر مژگان سنجری ـ دکتر محمدحسين گذشتی

دانشجو:

اکرم نخعی امرودی

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی اثر مصرف ترياک و ساير عوامل به عنوان عامل شروع کننده سندرم حاد قلبی

سال:

89

استاد راهنما:

دکتر محمد معصومی

دانشجو:

جهانگير زارع

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي بيماريهای قلب و عروق ‌

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

عنوان:

تعيين حساسيت، ويژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی تست BNP در بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونری با حفظ عملکرد

سال:

89

استاد راهنما:

دکتر افسانه فرود

دانشجو:

نيما صوفی افشار

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي قلب و عروق

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

forood@kmu.ac.ir