۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن   

عنوان:

بررسی اثر عصاره آبی بادرنجبويه بر ميزان بروز آريتمی های بطنی ناشی از ايسکمی ـ رپرفوزيون قلب در موشهای صحرايی نر

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر سياوش جوکار

دانشجو:

زهرا زريسفی

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 

 

 

 

 

عنوان:

مقايسه سطح سرمی هموسيستئين ، سيستاتين C و CRP در رانندگان اتوبوس بين شهری و افراد عادی

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر حميدرضا نصری

دانشجو:

دکتر محمد تقی پور

مقطع:

دکترای تخصصی قلب و عروق

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

dr_hnasri@yahoo.com

 

     
 

عنوان:

بررسی تغييرات ميزان نورومدين U و نورومدين S و بيان گيرنده آن ها در مغز در طول مراحل مختلف سيکل استروس پس از ايجاد ترومای منتشر مغزی شديد در موش های صحرايی ماده: نقش استروژن و پروژسترون

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر محمد خاکساری حداد

دانشجو:

فاطمه معقول

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

khaksar38@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

عنوان:

اثر مقايسه ای عصاره آبی ميوه زرشک با داروی سيلدنافيل بر پرفشاری خون ريوی القا شده با مونو کروتالين در رت نر

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر سياوش جوکار

دانشجو:

ناصر مهدوی

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 

 

 

 

 

عنوان:

اثر مصرف خوراکی عصاره آبی بادرنجبويه بر شاخص های آنتی اکسيدانی، هموديناميک، انقباض پذيری قلب و مقاومت قلب به ايسکمی در موش صحرايی

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر سياوش جوکار

دانشجو:

هاله اسدی پور

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 

 

 

 

 

عنوان:

تعيين سطح سرمی پرولاکتين در خانم های مبتلا به هايپرتيروئيدی استان کرمان در سال 1391

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر مژگان سنجری

دانشجو:

دکتر خاطره محمدی تهرودی

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی همراهی دفع ادراری IgM و رتينوپاتی ديابتی در افراد مبتلا به ديابت

سال:

92

استاد راهنما:

دکتر مژگان سنجری

دانشجو:

دکتر سهيلا ترابيان

مقطع:

دکترا

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com