۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير

 

چشم انداز:

 

اين مرکز بر آن است تا با انجام رسالت خود در آينده بتواند به عنوان يک قطب تحقيقاتي در حيطه فيزيولوژي انساني در سطح کشور و دنيا مطرح بوده و در آن محققين و کارشناسان زبده فارغ از مشکلات و محدوديتها، با فراغ خاطر بتوانند به فعاليتهاي علمي خود بپردارند. همچنين ارتباط بين بخشي و بين تخصصي به حداکثر رسيده و افراد با گرايشهاي علمي متفاوت بتوانند در کنار يکديگر پژوهش نمايند و البته اميد است فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي اين مرکز در راستاي پاسخ دادن به نيازهاي بومي باشد، تا بتواند در يافتن پاسخهاي کاربردي به نيازهاي سلامتي جامعه گامهاي موثري بردارد.