۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير

 

                                اعضای شورای پژوهشی مرکز

 

نام و نام خانوادگی شماره تماس آدرس محل کار Email CV

سامانه

علم سنجی

دکتر حمید نجفی پور 034-32264071

چهارراه سمیه-ابتدای خ جهاد-ابتدای خ ابن سینا-

معاونت تحقیقات و فناوری-مرکز تحقیقات فیزیولوژی

najafipourh@yahoo.co.uk
دکتر محمد خاکساری

034-33257581

داخلی 235

انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر، دانشکده پزشکی مهندس افضلی پور، بلوک رازی، طبقه دوم، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی khaksar38@yahoo.co.uk
دکتر مژگان سنجری

034-32263787

داخلی 162

چهارراه سمیه-ابتدای خ جهاد-ابتدای خ ابن سینا-معاونت تحقیقات و فناوری-مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم mjnsanjari@yahoo.com
دکتر سیاوش جوکار

034-33257581

داخلی 279

انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر، دانشکده پزشکی مهندس افضلی پور، بلوک رازی، طبقه دوم، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی Sjokar@gmail.com
دکترغلامرضا یوسف زاده

034-32263787

داخلی 162

چهارراه سمیه-ابتدای خ جهاد-ابتدای خ ابن سینا-معاونت تحقیقات و فناوری-مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم dryousefzadeh@yahoo.com

دکتر احمد غلامحسینیان

 

034-32250611 خ شریعتی-جنب کوچه شماره 21- ساختمان منصوری- آزمایشگاه رازی

agnajar@yahoo.com