۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور   
1

عنوان:

بررسی تاثیر متغیرهای مورد مطالعه روی ابتلا به پرفشاری خون در کوهورت 10 ساله کرمان با استفاده از مدل لگاریتم دوجمله­ ای

سال:

98

   

مجری:

مقدمه ميرزايی رابر

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

 

2

عنوان:

بررسی دینامیک میتوکندریایی در زمان انجام تمرین در حضور مهار کننده ی CGRP در بافت مغز و آئورت موش صحرایی: بیان ژن

سال:

98

   

مجری:

دکتر بيدالله شاهوزهی

پست الکترونیکی:

bshahouzehi@gmail.com

 
 
 
 
 
 
3

عنوان:

بررسی اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره آبی برگ توت سیاه بر عملکرد قلب، مقدار پروتئین کلوتو و Sirt1 ، شاخصهای التهابی و استرس اکسیداتیو در قلب و سرم موشهای صحرایی مبتلا به کاردیومیوپاتی دیابتی

سال:

98

   

مجری:

نجمه عرب نژاد

پست الکترونیکی:

 

 
 
 
 
 
 
 
4

عنوان:

بررسی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی و تمرین اینتروال با شدت زیاد(HIIT) همراه با مصرف مکمل MitoQ بر بیان نیتریک اکساید سنتاز (NOS)  و فرآیند فیژن (شکافتFission;)-فیوژن (همجوشیFusion;) میتوکندریایی در عضله اسکلتی و قلبی موش های صحرایی نر نژاد ویستار

سال:

98

   

مجری:

سهيل امينی زاده

پست الکترونیکی:

 

 
 
 
 
 
 
5

عنوان:

بررسي اثر 4 هفته تجويز خوراکي مکمل MitoQ و تمرين استقامتي به تنهايي و توام بر ميزان سرمي miRNA هاي 133a و 145 و فاکتورهاي اکسيداني-آنتي اکسيداني، التهابي و بر شاخصهاي عملکردي قلب در بيماران 55-40 ساله مبتلا به پرفشاري خون

سال:

98

   

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@yahoo.co.uk

 
 
 
 
 
 
 
6

عنوان:

بررسي همراهي افسردگي با امنيت غذايي در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز ديابت باهنر

سال:

98

   

مجری:

دکتر محمدرضا محمودی

پست الکترونیکی:

mahmoodimr@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
7

عنوان:

تاثير انجام تمرين استقامتي و تمرين تناوبي با شدت زياد در حضور مهار کننده ي CGRP بر بيان پروتئين NOS در بافت مغز و آئورت موش صحرايي

سال:

98

   

مجری:

دکتر بيدالله شاهوزهی

پست الکترونیکی:

bshahouzehi@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
8

عنوان:

بررسي سطوح سرمي آنژيوپوئيتين شبه 3 در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک با و بدون سقط جنين و ارتباط آن با پروفايل ليپيدي و سقط جنين

سال:

98

   

مجری:

آسيه صادقی

پست الکترونیکی:

 

 
 
 
 
 
 
9

عنوان:

بررسی اثر ضد فیبروزی دو داروی Everolimus و Pirfenidone به تنهایی و توامان بر فیبروز ریوی القاء شده توسط پاراکوات با بررسی فرآیند Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) در مطالعات درون تنی و برون تنی در موش صحرایی و رده سلولی A549

سال:

98

   

مجری:

دکتر علی ماندگاری بامکان

پست الکترونیکی:

alimandegary@yahoo.com