۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور   
1

عنوان:

مقايسه متيلاسيون پروموتور ژن سيرتوئين1(SIRT1) در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري نسبت به افراد سالم

سال:

97

   

مجری:

دکتر کلثوم سعيدي

پست الکترونیکی: kolsoum.saeidi@gmail.com

 

 

 

 

 

2

عنوان:

بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سلامت و ارتباط آن با کنترل قند خون در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر سيرجان

سال:

97

   

مجری:

دکتر رضا صادقي

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

3

عنوان:

بررسي اثر برخي فلاونيد ها بر  ميزان بيان فاکتور القا شونده با هايپوکسي (HIF-1α) در سلولهاي بنيادين مشتق از رده سرطاني پروستات

سال:

97

   

مجری:

دکتر مهرناز مهرباني

پست الکترونیکی: Mehrnaz.mehrabani@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

4

عنوان:

بررسي سطح سرمي کلوتو و SIRT1 در افراد دچار پرفشاري خون و ديابت

سال:

97

   

مجری:

دکتر محبوبه يگانه

پست الکترونیکی: Yeganeh89@gmail.com

 

 

 

 

 

5

عنوان:

بررسي اثر ورزش مقاومتي بر عملکرد قلب و سطح سرمي Klotho و SIRT1 و بيان آنها در قلب ايسکميک موش صحرايي

سال:

97

   

مجری:

دکتر فرزانه رستم زاده

پست الکترونیکی: Far_rostamzadeh@yahoo.com

 

 

 

 

 

6

عنوان:

بررسي ميزان بيان پروتئين کلوتو و SIRT1 و ارتباط آن ها در قلب و کليه ي حيوانات دچار پرفشاري خون رنو واسکولار حاد و مزمن

سال:

97

   

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی: najafipourh@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

7

عنوان:

کسب  200 امتياز پژوهشي براي دانشگاه در مدت 24 ماه از طريق نگارش و چاپ مقاله از داده ها و نمونه هاي بيولوژيک مرکز تحقيقات فيزيولوژي 

سال:

97

   

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی: najafipourh@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

8

عنوان:

بررسي تاثير اعتياد به ترياک بر سطح سرمي اپلين در بيماران مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد بستري  در بيمارستان شفا در سال 1397_1396

سال:

97

   

مجری:

دکتر افسانه فرود

پست الکترونیکی: forood@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

9

عنوان:

بررسي اثرات شيلاجيت بر برخي پارامترهاي بيو شيميايي و هيستوپاتولوژيکي کبد در موش هاي صحرايي دچار کوليت اولسراتيو

سال:

97

   

مجری:

دکتر نادر شاهرخي

پست الکترونیکی: nshahrokhisa@yahoo.com

 

 

 

 

 

10

عنوان:

بررسي اثر حجامت تر بر آکنه متوسط و شديد در بيماران مراجعه کننده به کلينيک هاي پوست، سال 98-1397

سال:

97

   

مجری:

دکتر هاله تاج الديني

پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

11

عنوان:

بررسي اثر تمرين هوازي کم شدت با و بدون محدوديت جريان خون اندام ( BFR ) بر ميزان ظرفيت آنتي اکسيداني تام سرم و پروتئين هاي Klotho، Sirt-1، IGF-1 و PGC-1α سرم و قلب موشهاي صحرايي نر سالمند

سال:

97

   

مجری:

دکتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی: sjokar@gmail.com

 

 

 

 

 

12

عنوان:

بررسي تأثير تجويزترياک بر وضعيت اکسيدان-آنتي اکسيداني ، تغييرات هيستوپاتولوژي و بيوشيميايي بافت قلب موش صحرايي نر بالغ

سال:

97

   

مجری:

آرزو صابري

پست الکترونیکی: saberi_arezoo222@yahoo.com

 

 

 

 

 

13

عنوان:

بررسي ارتباط واريانت­هاي شايع ژنهاي SORT1 و PCSK9 و APO B با بيماري عروق کرونري و با سطوح ليپيدي خون

سال:

97

   

مجری:

دکتر کلثوم سعيدي

پست الکترونیکی: kolsoum.saeidi@gm

 

 

 

 

 

14

عنوان:

بررسي شيوع درد هاي اسکلتي عضلاني در افراد 80-15 ساله شهر کرمان :  نقش استفاده از گوشي هاي تلفن همراه وعوامل مرتبط با آن

سال:

97

   

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی: najafipourh@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

15

عنوان:

بررسي ترکيب  microRNA ها، ژن­ها و شبکه هاي تنظيم مسير در بيماري سيستميک اسکلروزيس بر مبناي مطالعات تجربي و ابزار هاي محاسباتي بيوانفورماتيک

سال:

97

   

مجری:

دکتر سعيده جعفري نژاد

پست الکترونیکی: s.jafarinejad@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

16

عنوان:

بررسي اثرات درمان ترکيبي پيرفنيدون و ويتامين E خوراکيبرفيبروز ريوي القاء شده توسط علف کش پاراکوآت در موش بزرگ آزمايشگاهي: بررسي بيان ژنهاي TGF-ẞ1، α-TNF، TIMP-1

سال:

97

   

مجری:

دکتر علي ماندگاري

پست الکترونیکی: alimandegary@yahoo.com

 

 

 

 

 

17

عنوان:

اثر دو هفته مصرف مکمل MitoQ و تمرين استقامتي بر سطوح سرمي miR-181b ،  miR-19b، کورتيزول،  تستوسترون و شاخص هاي عملکرد هوازي و بي هوازي در دوچرخه سواران حرفه اي استان کرمان

سال:

97

   

مجری:

دکتر سهيل اميني زاده

پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

18

عنوان:

بررسي ندول هاي اتفاقي تيروئيد در سي تي اسکن قفسه سينه و ميزان همخواني با يافته هاي سونوگرافي

سال:

97

   

مجری:

دکتر سرير ناظمي

پست الکترونیکی:

 

 

 

19

عنوان:

تعيين کاهش ضخامت اينتيما مديا کاروتيد بعد از جراحي بارياتريک معده و رابطه آن با متغيرهاي دموگرافيک و بعضي بيماريهاي زمينه اي در افراد چاق

سال:

97

   

مجری:

دکتر سرير ناظمي

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

20

عنوان:

توليد فرم نيوزومال ميرتنول و ارزيابي اثرات تجويز استنشاقي فرم ساده و نيوزومال آن بر شاخص هاي هيستوپاتولوژي و استرس اکسيداتيو بافت ريه و فاکتور هاي التهابي بافت و مايع بال ريه در موش هاي صحرايي نر مبتلا به آسم

سال:

97

   

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی: najafipourh@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

21

عنوان:

بررسي اثر تمرين استقامتي بر بيان پروتئين AMPK و ژنهاي PGC-1α و PDK4 متعاقب مهار PDK4

سال:

97

   

مجری:

دکتر بيدالله شاهوزهی

پست الکترونیکی: bshahouzehi@gmail.com

 

 

 

 

 

22

عنوان:

جداسازي، بررسي و تعيين کيفيت سلولهاي بنيادي سرطان پستان (BCSCs) از تومور سرطان پستان در مرد و زن

سال:

97

   

مجری:

دکتر مريم شاهرخي ابراهيمي پور

پست الکترونیکی: marfar2@gmail.com

 

 

 

 

 

23

عنوان:

بررسي اثرات استفاده ترکيبي کوارستين، بربرين و پريليل الکل برقلب و ريه موش هاي صحرايي نر مبتلا به پرفشاري شريان ريوي تجربي: بررسي نقش ميکرو اران آهاي 204وa27وبرخي شاخص هاي التهابي

سال:

97

   

مجری:

زينب کردستاني

پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

24

عنوان:

بررسي اثر 4 هفته تمرين استقامتي و مکمل MitoQ مستقلا وتوامان بر سطح سرمي برخي از miRNA هاي موثر بر فشار خون و فاکتورهاي  اکسيداني، آنتي اکسيداني، التهابي و بر شاخصهاي عملکردي قلب در بيماران مبتلا به پرفشاري خون

سال:

97

   

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی: najafipourh@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

25

عنوان:

بررسي نقش جنسيت در اثر سولفيد هيدروژن سديم بر آسيب کليوي ناشي از ايسکمي -خون رساني مجدد در موش هاي صحرايي نر وماده:سيستم استرس اکسيداتيو

سال:

97

   

مجری:

دکتر شادان صابري

پست الکترونیکی: shdnsbr@yahoo.com

 

 

 

 

 

26

عنوان:

بررسي اثر تجويز داخل صفاقي کارنيتين و تمرين اينتروال با شدت زياد بر بيان ژن هاي دخيل در مسير متابوليسم چربي و کربوهيدرات در کبد موش هاي صحرايي نر

سال:

97

   

مجری:

دکتر بيدالله شاهوزهی

پست الکترونیکی: bshahouzehi@gmail.com

 

 

 

 

 

27

عنوان:

ارزيابي  اثر کورکومين کونژوگه با نانوگرافن -پلي اتيلن گليکول بر فاکتورهاي عملکردي قلب، سطوح سرمي  Klotho و SIRT1 و بيان پروتئين آنها در بافت قلب موش صحرايي مبتلا به سکته قلبي

سال:

97

   

مجری:

دکتر فرزانه رستم زاده

پست الکترونیکی: Far_rostamzadeh@yahoo.com

 

 

 

 

 

28

عنوان:

بررسي ارتباط بين الگوهاي غذايي DASH و مديترانه اي و امتياز شاخص سلامت خوراک (HEI) با غلظت پلاسمايي cپپتيد و ليپوپروتئينa در بيماران مبتلا به ديابت نوع2  در مطالعه مبتني برجمعيتKERCADR  

سال:

97

   

مجری:

دکتر محمدرضا محمودي

پست الکترونیکی: mahmoodimr@yahoo.com

 

 

 

 

 

29

عنوان:

بررسي اثر اپلين-13 بر بيان چند miRNA هاي دخيل در تمايز سلول هاي پيش ساز  قلب به سلول هاي کارديوميوسيت

سال:

97

   

مجری:

دکتر مهرناز مهربانی

پست الکترونیکی: Mehrnaz.mehrabani@yahoo.com

 

 

 

 

 

30

عنوان:

بررسي روايي و پايايي پرسشنامه هاي بسامد خوراک توسعه يافته کلسيم، فسفر، منيزيم، فلوئوريد، آهن و ويتامين C رژيم غذايي در دانشجويان تغذيه دانشگاه علوم پزشکي کرمان

سال:

97

   

مجری:

دکتر محمدرضا محمودي

پست الکترونیکی: mahmoodimr@yahoo.com

 

 

 

 

 

31

عنوان:

مقايسه اثر انسولين NPH با ديگر انواع انسولين بر آنژيوژنز و رتينوپاتي ديابتي

سال:

97

   

مجری:

دکتر محبوبه يگانه

پست الکترونیکی: Yeganeh89@gmail.com