۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۹ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين   

 

1

عنوان:

بررسي فراواني عوارض ديابت در بيماران ديابتي 15-75 سااله شهر کرمان

سال:

96

   

مجری:

ميترا شادکام

پست الکترونیکی:

mitra.shadkam@yahoo.com

 
 
 
2

عنوان:

بررسي تاثير روش پيگيري باليني بر کيفيت زندگي و بستري مجدد بيماران دچار نارسايي قلبي بستري در بخش هاي قلب بيمارستانهاي اموزشي شهر کرمان در سال1395

سال:

96

   

مجری:

منصور عرب

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
3

عنوان:

بررسي ارتباط بين مصرف اپيوم(ترياک) ومشتقات آن(شيره،ترياک،سوخته) با سرطان ريه در شهر کرمان در سال 90-95

سال:

96

   

مجری:

دکتر احمد نقيب زاده

پست الکترونیکی:

Anaghibzadeh61@gmail.com

 
 
 
4

عنوان:

بررسي اثرات شيلاجيت برميزان تغييرات برخي سايتوکين هاي پيش التهابي وضد التهابي در کوليت اولسراتيوناشي از اسيد استيک در موشهاي صحرايي نر

سال:

96

   

مجری:

دکتر نادر شاهرخي

پست الکترونیکی:

nshahrokhisa@yahoo.com

 

 

5

عنوان:

بررسي سطح پپتيد اپلين در بيماران همودياليزي مبتلا به  پرفشاري  شريان ريوي در مقايسه با  گروه شاهد

سال:

96

   

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 

 

6

عنوان:

مقايسه نياز به درمان با استاتين بر اساس  راهنماي باليني جديد کلسترول ACC/AHA و ATP III NCEP در جمعيت شهر کرمان

سال:

96

   

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 

 

7

عنوان:

تاثير فعاليت تمريني منظم و ويتامين D بر نشانگران آسيب ميوکارد و فشار اکسيداتيو در رت هاي قرار گرفته در معرض آب اکسيژنه

سال:

96

   

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@yahoo.co.uk

 

 

8

عنوان:

بررسي ميزان (HBA1c  ) در بيماران ديابتي با و بدون پر فشاري خون با درنظر گرفتن فاکتورهاي خطر بيماري عروق کرونر در شهر کرمان

سال:

96

   

مجری:

دکتر فاطمه ميرزايي پور

پست الکترونیکی:

 
 

 

9

عنوان:

بررسي اثرات محافظت کنندگي ان- استيل سيستئين بر سميت بيضوي قارچ کش مانکوزب در موش کوچک آزمايشگاهي: بررسي استرس اکسيداتيو و اپاپتوز و مرفولوژي اسپرم

سال:

96

   

مجری:

دکتر علي ماندگاري

پست الکترونیکی:

alimandegary@yahoo.com

 

 

10

عنوان:

بررسي تأثير تجويز مت‌آمفتامين (Methamphetamine) بر وضعيت اکسيدان-آنتي اکسيداني ، تغييرات هيستوپاتولوژي و بيوشيميايي بافت قلب موش صحرايي نر بالغ

سال:

96

   

مجری:

زهره صافي 

پست الکترونیکی:

zohisafi@yahoo.com

 

 

11

عنوان:

تغييرات مقادير سرمي miR-33 در شرايط پيش ديابتي و ديابتي، و مقايسه ي آن نسبت به افراد سالم

سال:

96

   

مجری:

دکتر بيدا... شاهوزهي

پست الکترونیکی:

shahouzahi2007@yahoo.com

 

 

12

عنوان:

ارزيابي تغييرات سرمي miR-33 در افراد چاق و هيپرکلسترولميک نسبت به افراد سالم

سال:

96

   

مجری:

ياسر معصومي

پست الکترونیکی:

ymab125@yahoo.com

 

 

13

عنوان:

بررسي اثرات پادزهر  بربيان ژن هاي  خانواده NFKB (IKKA, IKKB ) IKK ,  (P50,  P65,ReIB )    دررده هاي سلولي (MCF7)  و(MDA-MB-468) سرطان پستان

سال:

96

   

مجری:

آرزو صابري

پست الکترونیکی:

saberi_arezoo222@yahoo.com