۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۴ خرداد   

اعضای غيرهيات علمی تمام وقت

به ترتیب حروف الفبا:

 

 

نام و نام خانوادگی: فرشته اخلاقی نسب

مدرک تحصیلی: ليسانس مديريت خدمات بهداشتی درمانی

عنوان پست: کارشناس پژوهشی

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل: f.akhlaghinasab@gmail.com

 

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: سارا خواجویی

مدرک تحصیلی: ديپلم

عنوان پست: ماشین نویس

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل: sara.kprc@gmail.com

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: میترا شادکام فرخی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس EMBA

عنوان پست: کارشناس رایانه

شماره تماس: 32264057-034

ایمیل: mshadkam83@gmail.com

 

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: زهرا صادقی نژاد

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

عنوان پست: مسئول دفتر

شماره تماس: 32264071-034

ایمیل: sa_zahra_2008@yahoo.com

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: زهره صافی

مدرک تحصیلی: ليسانس علوم آزمایشگاهی

عنوان پست: کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل: safizohreh99@gmail.com

 

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:زینب کردستانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ژنتیک

عنوان پست: کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل: zeinabkordestani@yahoo.com

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: یاسر معصومی اردکانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فیزیولوژی

عنوان پست: پژوهشگر

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: ymab125@gmail.com