۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند   

 

ليست اعضاء هيات علمي نيمه وقت مرکز تحقيقات فيزيولوژی( ويرايش 29/9/1400)

 

رديف

نام و نام خانوادگی

مدرک

تخصص

رديف

نام و نام خانوادگی

مدرک

تخصص

1

دکترجلال آزمنديان

فوق تخصص

نفرولوژی

25

دکتر محمدرضا بانشی

دکتری

اپيدميولوژی

2

دکتر منصور موذن زاده

متخصص

قلب و عروق

26

دکتر سارا شفيعی پور

متخصص

داخلی

3

دکتر غلامرضا سپهری

PhD

فارماکولوژی

27

دکتر عباس اطمينان

فوق تخصص

نفرولوژی

4

دکتر حميدرضا نصري

متخصص

قلب و عروق

28

دکتر احمد غلامحسينيان

PhD

بيوشيمی

5

دکتر مژگان محمدی

PhD

ايمونولوژی

29

دکتر علي اصغر کتابچي

متخصص

اورولوژی

6

دکتر معصومه کهنوجي

متخصص

قلب و عروق

30

دکتر حسين کرمی

متخصص

اورولوژی

7

دکتر محمدمهدی محمدی

PhD

ايمونوژی

31

دکتر فرزانه غضنفري پور

متخصص

نفرولوژی اطفال

8

دکتر محمدرضا محمودی

PhD

تغذيه

32

دکتر عباس بهرامپور

PhD

آمار

9

دکتر نورالدين نعمت اللهی

PhD

تشريحی

33

دکتر افسانه فرود

متخصص

قلب و عروق

10

دکتر محمدمهدی باقری

فوق تخصص

قلب کودکان

34

دکتر محمدرضا لشکری زاده

فوق تخصص

جراحی توراکس

11

دکتر سعيده پرورش

متخصص

نفرولوژی اطفال

35

دکتر منظومه شمسی ميمندی

PhD

فارماکولوژی

12

دکتر نصرالله صالح گوهری

PhD

ژنتيک پزشکی

36

دکتر سکينه سبزواری

دکتری

پرستاری

13

فريده دوستان

PhD

تغذيه

37

دکتر بهاره بهمن بيجاری

فوق تخصص

نوزادان

14

دکتر عصمت نوحی

دکتری

پرستاری

38

دکتر عليرضا فارسی نژاد

PhD

هماتولوژی آزمايشگاهی

15

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

متخصص

قلب و عروق

39

دکتر محمدحسين دهقانی فيروزآبادی

متخصص

اورولوژی

16

دکتر محمد شعباني

PhD

فيزيولوژی

40

دکتر حميد معرفتی

دکتری

تربيت بدنی

17

دکتر احمد انحصاری

متخصص

راديولوژی

41

دکتر محمدرضا عبادزاده

متخصص

اورولوژی

18

دکتر محمدرضا شکيبي

فوق تخصص

روماتولوژی

42

دکتر سيدمهدی سيد ميرزايي

فوق تخصص

گوارش

19

دکتر غلامعباس محمدي

PhD

بيوشيمی

43

محمد پوررنجبر

PhD

تربيت بدنی

20

دکتر وحيد معاضد

فوق تخصص

خون و آنکولوژی

44

دکتر شادان صابری

PhD

فيزيولوژی

21

دکتر فاطمه ميرزايي

متخصص

زنان و زايمان

45

دکتر حميده بشيری

PhD

فارماکولوژی

22

دکتر رضا ملک پور  افشار

متخصص

پاتولوژی

46

دکتر معصومه نوذری

PhD

فيزيولوژی

23

دکتر محمدرضا بذرافشانی

PhD

ژنتيک

47

دکتر احمد بيک

PhD

فيزيولوژی

24

دکتر شهريار دبيري

متخصص

پاتولوژی

48

دکتر کيوان خرمی پور

PhD

فيزيولوژی ورزش