۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

بررسي ميزان عملکرد پرستاران شاغل در بخشهای قلب در زمينه مراقبت از پيس ميکر موقت و دائمي قلبي در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال:

86

شماره طرح:

86/1

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                         
 
 
 
 

عنوان:

بررسی شيوع ديابت نوع 2 در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان کرمان

سال:

86

شماره طرح:

86/2

مجری:

دکتر حياتبخش

پست الکترونیکی:

24672@irimc.org

 
 
 
 

عنوان:

فرمولاسيون نيوزومهای پلی اتيلن گليکوله (PEGylated) حاوی انسولين و بررسی اثر کاهش دهندگی قند خون در رتهای ديابتی شده پس از تجويز خوراکی آنها

سال:

86

شماره طرح:

86/3

مجری:

دکتر محمدجواد ثابت جهرمی

پست الکترونیکی:

mjsabetjahrom@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسی ارتباط بين اندکس Ca * p با اختلالات قلبی ـ عروقی در بيماران دياليزی بيمارستان شفای کرمان و علی بن ابيطالب رفسنجان

سال:

86

شماره طرح:

86/4

مجری:

خانم دکتر کهنوجی

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط سطح خوني c-reactive protein فيبرينوژن با شاخص هاي عملکرد ريوي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن (COPD) پايدار

سال:

86

شماره طرح:

86/5

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات درماني و عوارض رژيم درماني BEACOPP در بيماران مبتلا به لنفوم هوچکين پيشرفته مراجعه کننده به مراکز شيمي درماني شهر کرمان در سالهای 1383 تا سال 1385

سال:

86

شماره طرح:

86/6

مجری:

دکتر بهجت کلانتري

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني آنمي در ايران به روش جستجوي سيستماتيك و متاآناليز

سال:

86

شماره طرح:

86/7

مجری:

بهنام صادقي راد -دکتر علی اکبر حق دوست

پست الکترونیکی:

Ahaghdoost@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر کاهش دهندگي قند خون رت توسط 5 گياه موثر بر آنزيم آلفاگليکوزيداز (فاز دوم: مطالعه invitvo بخش اول رتهای نرمال ) (52/86)

سال:

86

شماره طرح:

86/8

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تعيين شيوع ناهنجاريهاي کليوي در هيدرونفروز جنيني در بيماران ارجاع شده از کلينيک سونوگرافي بيمارستان شفا و افضلي پور در سال 1386

سال:

86

شماره طرح:

86/9

مجری:

دکتر فرزانه غضنفري پور

پست الکترونیکی:

f_ghazanfaripoor@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

اثر مصرف کوتاه مدت و درازمدت ترياک به صورت استنشاقی بر کلسترول، فشارخون، کنتراکتيليتی قلب و مقاومت قلب به ايسکمی در خرگوش های سالم و هيپرکلسترولميک

سال:

86

شماره طرح:

86/10

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

اندازه گيري ذرات سيليس آزاد در هوا و بررسي فراواني سيليکوزيس درکارگران شاغل در کارخانه سيمان کرمان و بررسي استفاده از گردوغبارگير جهت کاهش مواجهه با ذرات سيليس

سال:

86

شماره طرح:

86/16

مجری:

دکتر شيرين پورنورمحمدي-دکتر محمد رضاقطبي

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي نقش پلاکهاي دنداني حاوي هليکوباکتر پيلوري به عنوان مخزن عفونت زخمهاي پپتيک؛ به روش مرور سيستماتيك و متاآناليز

سال:

86

شماره طرح:

86/17

مجری:

دكتر نادر نوابي

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

تعيين درصد فراوانی مقالات چاپ شده دارای نويسنده افتخاری و نويسنده حقيقی حذف شده در مجلات علوم پزشکی ايران و بررسی عوامل مرتبط با آن

سال:

86

شماره طرح:

86/18

مجری:

علی ميرزازاده -محمدباقر رکنی

پست الکترونیکی:

Ali.mirzazadeh@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي اثرات آملوديپين و ديلتيازم در تعديل دوز سيکلوسپورين با توجه به غلظت صبحگاهي و ساعت دوم در بيماران دريافت کننده کليه پيوندي در مرکز آموزشي درماني افضلي پور کرمان در سال 1387

سال:

86

شماره طرح:

86/19

مجری:

دکتر جلال آزمنديان

پست الکترونیکی:

J_azmandian@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

فراوانی اختلال نعوظ مردان و ارتباط آن با شدت تنگی عروق کرونر

سال:

86

شماره طرح:

86/20

مجری:

منصور موذن زاده -محمدرضا معتمدي

پست الکترونیکی:

drmoazenzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه سطح پلاسمايي IGF-1با شدت تنگي عروق کرونر

سال:

86

شماره طرح:

86/21

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني جهشهاي موجود در اپيتوپهاي 18-27 موجود در ژن HbcAg ويروس هپاتيت B در بيماران با عفونت HBV مزمن

سال:

86

شماره طرح:

86/22

مجری:

شکر ا... آثار-دکتر مريم محيط

پست الکترونیکی: