۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

اثر پيش درماني با ايبوپروفن بر ميزان سيتوکين هاي التهابي متعاقب مسابقه دوي سرعت 1500 متر در داوطلبين مرد جوان

سال:

88

شماره طرح:

88/1

مجری:

دکتر غلامرضا سپهري -محمد پوررنجبر

پست الکترونیکی:

gsepehri@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان تاثير افزودن دوز پائين Daclizumab به پروتکل استاندارد در کاهش پس زدن پيوند در بيماران گيرنده کليه در بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

88

شماره طرح:

88/2

مجری:

دکتر جلال آزمنديان

پست الکترونیکی:

J_azmandian@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع آلودگي نهفته با HIV,HCV,HBVو CMVبه روشPCRدر بيماران با پيوند کليه در مرکز آموزشي-درماني افضلي پور

سال:

88

شماره طرح:

88/3

مجری:

دکتر صديف درويش مقدم

پست الکترونیکی:

sdmoghaddam@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه شاخصاي سونوگرافيک داپلر شريانهاي داخل کليوي بيماران ديابتي تايپ II مبتلا به آلبومينيوري با بيماران ديابتي تايپ II بدون آلبومينيوري در سال 1387 در بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

88

شماره طرح:

88/4

مجری:

دکتر احمد انحصاري

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

اثرات ورزش منظم مقاومتي کوتاه و دراز مدت بر استرس اکسيداتيو و عملکرد قلب رت.

سال:

88

شماره طرح:

88/5

مجری:

دكتر ناصر احمدي اصل-دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

جستجوي اثر بازدارندگي عصاره تعدادي گياه، بر فعاليت آنزيم استيل کولين استراز (فاز اول مطالعه In vitro)

سال:

88

شماره طرح:

88/6

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير داروي سمليل ( آنژي پارس) بر برخي شاخص هاي هموديناميک، شدت آريتمي هاي بطني و ميزان آسيب عضله قلب پس از ايسکمي- رپرفوزيون در خرگوش

سال:

88

شماره طرح:

88/7

مجری:

سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در جمعيت 15 تا 75 ساله شهرکرمان و انجام مداخلات مبتني بر جمعيت جهت کاهش آنها KERCADR STUDY)): فاز اول - بررسي وضع موجود

سال:

88

شماره طرح:

88/8

مجری:

دکترحميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي نقش نانوالياف هيبريدي کلاژن- پلي لاکتيک کوگليکوليک اسيد به همراه سلولهاي بنيادي در التيام غضروف مفصلي

سال:

88

شماره طرح:

88/9

مجری:

دکترامير ستوده -دکتر محمدرضا افلاطونيان

پست الکترونیکی:

                                                   
 
 
 
 

عنوان:

بررسی اثر مهار کنندهPI3K (فسفاتيديل اينوزيتول 3-کيناز) و سه داروی شيمی درمانی بر مهار رشد سلول وآپوپتوز در مجموعه ای از رده های سلولی سرطانی

سال:

88

شماره طرح:

88/10

مجری:

مرضيه بادينلو

پست الکترونیکی:

 

 

 

عنوان:

بررسي اثرات پروتكتيو ملاتونين در ايسكمي و رپرفيوژن معده در حالت پايه ، واگوتومي و تحريك عصب واگ در موش صحرايي

سال:

88

شماره طرح:

88/11

مجری:

نادر شاهرخي -دكتر محمد خاكساري

پست الکترونیکی:

nshahrokhisa@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه اثرات حاد و مزمن عصاره گياه trigonella foenum graecum

سال:

88

شماره طرح:

88/12

مجری:

دکتر شيرين پورنورمحمدی

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي مقايسه اي سطح BNP سرم در بيماران UA و NSTEMI و STEMI باحفظ عملکرد سيستوليک بطن چپ مراجعه کننده به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمان

سال:

88

شماره طرح:

88/13

مجری:

دکتر افسانه فرود

پست الکترونیکی:

forood@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط تالاسمي مينور با استئوپروز

سال:

88

شماره طرح:

88/14

مجری:

دکتر محمدحسين گذشتی

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات استروژن وپروژسترون و آگونيست هاي مختلف گيرنده هاي استروژنی بر شاخص هاي فيزيولوژيک و پاتولوژيک دستگاه گوارش بعد از ايجاد تروماي منتشر مغزي در موش هاي صحرايي ماده

سال:

88

شماره طرح:

88/15

مجری:

دکتر محمد خاکساري حداد

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثيرتوام مهار کننده PI3K (فسفاتيديل اينوزيتول 3-کيناز) و mTOR بر مهار رشد سلول وآپوپتوز در سه رده سلولي سرطان ريه) SK-MES-1 ، A549 و (CALU-6 (177/88)

سال:

88

شماره طرح:

88/16

مجری:

مرضيه بادينلو

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان افسردگي و اضطراب در مددجويان مبتلا به بيماريهاي عروق کرونر حاد 48 ساعت پس از بستري و 6 روز بعد‌ در بيماران بستري در بخشهاي قلبي بيمارستانهاي آموزشي شهرکرمان در سال 1388

سال:

88

شماره طرح:

88/17

مجری:

منصور عرب

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط کمبود ويتامين D با سندرم متابوليک : يک مطالعه مورد شاهدي

سال:

88

شماره طرح:

88/18

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه موفقيت درمان و سطح پروژسترون سرم در سيکل هاي تلقيح داخل رحمي اسپرم با و بدون تقويت فاز لوتئال

سال:

88

شماره طرح:

88/19

مجری:

دکتر بي بي شهناز عالي

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي نگرش و عملکرد متخصصين زنان ومامايي در دو شهر دانشگاهي کرمان و رفسنجان نسبت به روش هاي ختم بارداري

سال:

88

شماره طرح:

88/20

مجری:

دکتر بي بي شهناز عالي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

تعيين شيوع اندومتريوز در زنان نابارور و ارتباط آن باسطح پرولاکتين سرم در بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 89-88

سال:

88

شماره طرح:

88/21

مجری:

دکتر بي بي شهناز عالي

پست الکترونیکی:

                                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط آنمي و پره اکلامپسي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

88

شماره طرح:

88/22

مجری:

دکتر بي بي شهناز عالي

پست الکترونیکی:

                                                
 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي وضعيت ايمني و فراواني ناقلين هپاتيت ب در كاركنان درماني و بهداشتي شهرستان كهنوج در سال 1388

سال:

88

شماره طرح:

88/23

مجری:

شهلا غياثي -غلامعباس شهابي

پست الکترونیکی:

                                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تغييرات ميزان اپلين سرم و بيان گيرنده آن در کليه هاي ايسکمي و غير ايسکمي در مدل پر فشاري خون دو کليه اي يک گيره اي در موش صحرايي نر

سال:

88

شماره طرح:

88/24

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر عصاره آبي چهار گياه آويشن شيرازي،برگ مورد،گال مازوو غنچه گل محمدي بر نفوذ پذيري عروق ناشي از ديابت مزمن تجربي در موش هاي صحرايي نر

سال:

88

شماره طرح:

88/25

مجری:

دکتر غلامرضا سپهری -دکتر محمد خاکساری حداد

پست الکترونیکی:

gsepehri@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات تراشيدن يا نتراشيدن کانال مدولاري در حين عمل جراحي ميله گذاري در شکستگيهاي ران و ساق بروش جستجوي ساختاريافته و متاآناليز

سال:

88

شماره طرح:

88/26

مجری:

دکتر عليرضا سعيد

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر اپلين بر فشار خون و برخي از متغيرهاي بيوشيميايي و هموديناميکي در مدل پر فشاري خون دو کليه اي يک گيره اي در موش صحرايي نر

سال:

88

شماره طرح:

88/27

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

تعيين شيوع سندرم متابوليك و cut off pointجديد دور كمر در شهر كرمان در سال 1388

سال:

88

شماره طرح:

88/28

مجری:

دكتر محمد حسين گذشتي -دكتر صديف درويش مقدم

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 

عنوان:

مقايسه اثر ترياک استنشاقي و خوراکي بر ايجاد التهاب در ريه همستر سوري طلايي

سال:

88

شماره طرح:

88/29

مجری:

دکتر محمد معصومي -دکتر غلامعباس محمدي

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 
 
 
 
 

عنوان:

تعيين اثر ترياک استنشاقي و خوراکي بر بافت شناسي کبد همستر طلايي هيپرکلسترولميک

سال:

88

شماره طرح:

88/30

مجری:

دکتر غلامعباس محمدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه ترکيبيhsCRP و HbA1c در پيش بيني شدت و وسعت تنگي عروق کرونر در بيماران مبتلا به ديابت

سال:

88

شماره طرح:

88/31

مجری:

دکتر حميدرضا نصري

پست الکترونیکی:

dr_hnasri@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين پلي مورفيسمهاي ژنتيكي کموکاينهاي CCR2 و CCR5 افراد دهنده و گيرنده پيوند با عملکرد پيوند در بخش پيوند کليه بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

88

شماره طرح:

88/32

مجری:

دکتر علي ماندگاري بامکان

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

تعيين تاثير تزريق سلولهای ترشح کننده انسولين مشتق از سلولهای مزانشيمی ماتريکس بند ناف انسان به موش صحرايي ديابتی

سال:

88

شماره طرح:

88/33

مجری:

دکتر سيدنورالدين نعمت اللهی

پست الکترونیکی:

nematollahimahani@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير ديابت تجربي نوع 1 بر بيان ژن آديپونکتين و گيرنده هاي آن در موش صحرايي نر

سال:

88

شماره طرح:

88/34

مجری:

دکتر غلامعباس محمدي

پست الکترونیکی: