۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

بررسي سطح هموسيستئين پلاسما در مردان معتاد و غير معتاد به ترياک و ارتباط آن با پرفشاري خون، قند خون و چربيهاي خون و مصرف سيگار (35/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/1

مجری:

دکتر محمد معصومي

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي غلظت و منشا ترشح سيتوكين هاي التهابي(IFN-γ (TNF-α and و ضد التهابيIL-13 and IL-4)) در شير مادرو ارتباط آن‌ها با درماتيت آتوپيك در شير خواران سنين 24- 0 ماه (129/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/2

مجری:

دکترمحمد‌مهدي‌محمدي

پست الکترونیکی:

                                            
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تغييرات فراواني ريسک فاکتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي در خانمهاي 35-60 ساله : يک مطالعه جمعيتي در شهر کرمان (58/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/3

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تغييرات شاخص هاي عملکردي و هيستوپاتولوژي و سيتوکين هاي التهابي قلب و ميزان سرمي تروپونين I به دنبال تروماي شديد مغزي در موش صحرايي (143/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/4

مجری:

دکتر حميد نجفي پور -علي سياه پشت خاچکي

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تغييرات ميزان نورومدين U و نورومدينS و بيان گيرنده آنها در مغز در طول مراحل مختلف سيکل استروس پس از ايجاد تروماي منتشر مغزي شديد در موش هاي صحرايي ماده: نقش استروژن و پروژسترون (117/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/5

مجری:

دکتر محمد خاکساري حداد

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر مصرف خوراکي زعفران بر بروز آريتمي هاي بطني ناشي از ايسکمي رپرفوزيون قلب در موشهاي صحرايي نر (213/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/6

مجری:

دكتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي عادات غذايي کودکان پيش از دبستان (2-6 ساله) شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن در سال 1390 (234/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/12

مجری:

مژگان خطيبي

پست الکترونیکی:

khatibi_mo@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات موميايي (oُShilajit & mummij) برکوليت اولسراتيو ناشي از اسيد استيک از نظر شاخصهاي هيستوپاتولوژي، التهابي و بيوشيميايي در موش صحرايي نر بالغ (276/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/13

مجری:

دکتر نادر شاهرخي-دکتر محمد خاکساري

پست الکترونیکی:

nshahrokhisa@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير 8 هفته تمرين هوازي بر سطح سرمي هورمون ويسفاتين و شاخص عملکرد سلولهاي بتاي پانکراس، حساسيت به انسولين ، مقاومت به انسولين و نيمرخ ليپيدي در مردان ديابتي نوع دو (284/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/14

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

                                            
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع ديابت خود ايمني تاخيري بزرگسالان و فاکتورهاي وابسته به آن در بيماران ديابتي در شهر کرمان در سال 1390 (299/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/15

مجری:

دکتر محمد حسين گذشتي-دکتر مريم شفيعي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تأثير انجماد شيشه اي بر ميزان حيات سلولي، ابقاء خصوصيات مزانشيمي و روند تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي ژله وارتون بندناف انساني به سلول هاي شبه گامت نر در محيط آزمايشگاه (226/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/16

مجری:

دکتر مسعود عزّت آبادي پور

پست الکترونیکی:

                                                            
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر فاکتور شبه انسولين-1 IGF-1)) برالتهاب وميزان جريان خون مفصل زانوي موش صحرايي درشرايط التهاب مزمن: نقش اينترلوکين هاي 27 و35 (266/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/17

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير قطع سيگار بعد از عمل در نتايج عمل هاي جراحي شکستگي ها در بيمارستان شهيد باهنر (277/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/18

مجری:

دکتر اميررضا صادقي فر

پست الکترونیکی:

                                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي عادات غذايي در پزشکان و پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر کرمان (322/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/19

مجری:

مژگان خطيبي

پست الکترونیکی:

khatibi_mo@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني هايپركلسيوري در كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه در كرمان در سال 1390(310/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/20

مجری:

دكتر سعيده پرورش

پست الکترونیکی:

sparvaresh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح هموسيستئين و اينترلوکين 18 در مردان مبتلا به ديابت نوع دو تحت درمان با متفورمين (329/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/21

مجری:

دکتر حميد معرفتي -دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بازنگري حد بالاي نرمال (Upper Normal Limit) آمنيوترانسفرازها در افراد سالم 15 تا 75 ساله شهر کرمان در سال 1390 – 1389

سال:

90

شماره طرح:

90/22

مجری:

دکتر صديف درويش مقدم

پست الکترونیکی:

sdmoghaddam@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تغييرات ضربان قلب و فشارخون افراد معتاد و غير معتاد به ترياک مراجعه کننده هنگام انجام تست ورزش (298/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/23

مجری:

دکتر حميد رضا نصري

پست الکترونیکی:

dr_hnasri@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات آسپيراسيون مزمن شيره معده، اسيد کلريدريک، پپسين و املاح صفراوي بر غلظت سيتوکين ها در بافت ريه و مايع BAL در موش صحرايي

سال:

90

شماره طرح:

90/24

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي همراهي دفع ادراري IgM و رتينوپاتي ديابتي در افراد مبتلا به ديابت

سال:

90

شماره طرح:

90/25

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي حساسيت و ويژگي روش داپلر بافتي در مقايسه با MRI در تشخيص اختلال عملکرد سيستوليک بطنهاي قلب در مرحله تحت باليني در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور 

سال:

90

شماره طرح:

90/26

مجری:

دکتر معصومه کهنوجي

پست الکترونیکی:

                                              
 
 
 
 

 

عنوان:

تعيين سطح سرمي IL-17 و بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي Asp299Gly و Thr399Ile در ژن گيرندهToll Like Receptor4 در بيماران مبتلا به Ulcerative colitis (74/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/27

مجری:

دکتر مژگان محمدي

پست الکترونیکی:

Mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر اوروتانسين II (UII) بربيان ژن آپوليپوپروتئين (Apo B100)B100 در سلولهاي HepG2 (41/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/28

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

اثر مقايسه اي عصاره آبي ميوه زرشک با داروي سيلدنافيل بر پرفشاري خون ريوي القا شده با مونوکروتالين در موش صحرايي نر: بررسي برخي شاخصهاي هموديناميکي، هيستولوژيکي و بيوشيميايي (315/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/29

مجری:

دكتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر باز دارندگي عصاره متانولي چندين گياه بر فعاليت آنزيم ميلوپراکسيداز

سال:

90

شماره طرح:

90/30

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تعيين جهشهاي ژنتيکي و بررسي ايمونوفنوتيپي ايرانيان مبتلا به سندرم برنارد سولير (411/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/31

مجری:

دکتر عليرضا فارسي نژاد

پست الکترونیکی:

                                         
 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح هورمونهاي آديپونکتين و لپتين در افراد معتاد به ترياک و مقايسه آنها با افراد غير معتاد

سال:

90

شماره طرح:

90/32

مجری:

بيداله شاهوزهي

پست الکترونیکی:

                                         
 
 
 
 

عنوان:

اثر تمرينات ايروبيک بر فاکتور هاي ساخت استخوان (آلکالين فسفاتاز اختصاصي استخوان، پپتيد پروکلاژن نو ع I ) و فاکتور هاي جذب استخوان( اسيد فسفاتاز مقاوم به تارترات سرمي نوع5b و اتصالات متقاطعN-تلوپپتيد سرمي) در مردان ميانسال

سال:

90

شماره طرح:

90/33

مجری:

دکتر گذشتي - دکتر معرفتي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير خدمات حمايتي ارائه شده به افراد مبتلا به ديابت نوع2 در طرح KERCADRS ارجاع داده شده به به مراکز بهداشتي درماني کرمان در سال 1391-1390

سال:

90

شماره طرح:

90/34

مجری:

ميترا شادکام فرخي

پست الکترونیکی:

                                              
 
 
 
 

عنوان:

اثر مصرف خوراكي عصاره آبي بادرنجبويه بر آنتي اكسيدان كل بافت قلب، شاخص هاي هموديناميك، انقباض پذيري قلب و مقاومت قلب به ايسكمي در موش صحرايي

سال:

90

شماره طرح:

90/35

مجری:

دكتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر عصاره آبي بادرنجبويه بر ميزان بروز آريتمي هاي بطني ناشي از ايسكمي- رپرفوزيون قلب در موشهاي صحرايي نر (419/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/36

مجری:

دكتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط مصرف ترياک با بهداشت لثه در جمعيتي از افراد بالغ شهر کرمان

سال:

90

شماره طرح:

90/37

مجری:

دکتر محمد معصومي

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني پلي مورفيسم ژنهاي EGFRrs17337023،LGALS3rs4652 PTPN22rs2476601, IRAK1rs3027898,در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و گروه کنترل شهر زاهدان (283/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/38

مجری:

دکتر حميد دانشور

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي جهشهاي شايع در بيماران مبتلا به بتا و آلفا تالاسمي مراجعه کننده به مرکز ثامن الحجج (ع) از سال 1378 تا 1388

سال:

90

شماره طرح:

90/39

مجری:

دكتر بهجت كلانتري

پست الکترونیکی:

M-S 137@Yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تأثير يک دوره تمرينات هوازي تخصصي بازتواني قلبي بر عملکرد قلبي ريوي و برخي فاکتورهاي التهابي سرم در بيماران CABG

سال:

90

شماره طرح:

90/40

مجری:

دكتر مصطفي نجاتيان -دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

                                                 
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه مدلهای شبکه عصبی و مصنوعی و رگرسيون لجستيک برای پيش بينی بقای بيماران مبتلا به سرطان پستان (55/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/41

مجری:

دکتر عباس بهرامپور

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه معيارهای مختلف شباهت در تحليل خوشه ای جهت براورد تشخيص بيماريهای کبدی (54/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/42

مجری:

دکتر عباس بهرامپور

پست الکترونیکی:

                                  
 
 
 
 

عنوان:

بررسی پليمرفيسم T13254c در گليکوپروتئين VI پلاکتی بعنوان يک ريسک فاکتور سکته قلبی در کرمان (57/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/43

مجری:

دکتر عليرضا فارسی نژاد

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسی ميزان بکارگيری روش های کنترل و پيشگيری از ويروس هپاتيت C در مراکز همودياليز استان کرمان (102/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/44

مجری:

دکتر محمدجواد زاهدی

پست الکترونیکی:

zahedimj@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسی اثر مصرف همزمان پيوگليتازون و سيموستاتين در مقاومت انسولينی و پروفيل ليپيدی در موشهای صحرايي مقاوم به انسولين (66/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/45

مجری:

دکتر غلامعباس محمدی

پست الکترونیکی:

                                  
 
 
 
 

عنوان:

بررسی اثر عصاره های گل محمدی، مازو و آويشن شيرازی در مقايسه با رزی گليتازون بر بيان ژنهای Glut4,PPAR در بافت کبد و عضله در موشهای صحرايي مقاوم به انسولينی (70/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/46

مجری:

دکتر غلامعباس محمدی

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسی پارامترهای سونوگرافی بعنوان فاکتورهای پيش بينی کننده عملکرد آتی کليه پيوندی در بيماران ارجاعی به بيمارستان افضلی پور از شهريور 90 تا شهريور 91 (113/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/47

مجری:

دکتر احمد انحصاری

پست الکترونیکی:

a.enhesari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسی وضعيت سلامت و بهداشت دهان کودکان مبتلا به بيماری مادرزادی قلبی و ميزان آگاهی و نگرش و عملکرد والدين آنها نسبت به موارد فوق (111/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/48

مجری:

دکتر فاطمه السادات سجادی

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

ارزيابی و مقايسه تغييرات qt (qt-interval, qt-dispersion) حين تست ورزش در بيماران با تست ورزش مثبت و تست ورزش منفی (77/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/49

مجری:

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

پست الکترونیکی:

Hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسی عوامل خطر هپاتيت B در افراد HbsAg مراجعه کننده به کلينيک بعثت (90/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/50

مجری:

سيده ليلا دهقانی

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه ی اثر مصرف روغن های گياهی و روغن حيوانی بر الگوی ليپيدهای سرم و آترو اسکلروز در همستر (201/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/51

مجری:

دکتر غلامعباس محمدی

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

ميزان آديپونکتين در نمونه BAL وسرم بيماران مبتلا به بيماری انسدادی مژمن ريوی در شهر کرمان در سال 90 (152/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/52

مجری:

دکتر رستم يزدانی

پست الکترونیکی:

Dryazdani@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسی اثر فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی بر ميزان بروز بستری مجدد بيماران نارسايي احتقانی قلبی مراجعه کننده به بيمارستان و مرکز تحقيقاتی قلب و عروق شهيد رجايي تهران طی سالهای 89 الی 90 (146/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/53

مجری:

عاطفه نوری

پست الکترونیکی:

                             
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان درستي پاسخ زنان تن¬فروش به سوالات حساس در مطالعات رفتاري (122/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/54

مجری:

دکتر علي ميرزازاده

پست الکترونیکی:

Ali.mirzazadeh@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسی تاثير مصرف L کارنيتين بر عملکرد اندوتليوم در بيماری ديابت نوع II و نارسايي مزمن کليه (189/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/55

مجری:

دکتر فرناز فهيمی

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسی ميزان شيوع کلونيزاسيون با پنوموسيستيس جيروسی در بيماران مبتلا به بيماری انسدادی مژمن ريوی مراجعه کننده به بيمارستان افضلی پور در سال 90 (140/90)

سال:

90

شماره طرح:

90/56

مجری:

دکتر رستم يزدانی

پست الکترونیکی:

Dryazdani@yahoo.com