۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

بررسي اثر تغذيه با کنجاله بادام وگردو بر کيفيت گوشت ، فاکتورهاي بيوشيميايي خون و شاخصهاي کبدي بلدرچين ژاپني

سال:

91

شماره طرح:

91/1

مجری:

دکترغلامرضا اسدي کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات روغن گياه بنه يا پسته کوهي ((pistacia atlantica بر زخم موشهاي نر ديابتي شده توسط استرپتوزتوسين

سال:

91

شماره طرح:

91/2

مجری:

آقاي شاهوزهي

پست الکترونیکی:

shahouzehi2007@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

اثر شدتهاي مختلف تمرين بر ميزان مقاومت به ايسکمي القايي قلبي در

سال:

91

شماره طرح:

91/3

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

تعييين اثرمصرف همزمان ترياک واتانول بربافت شناسي کبد وريه همستر سوري طلايي

سال:

91

شماره طرح:

91/4

مجری:

دکترعباس محمدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع آنتي بادي هاي انساني ضد آنتي بادي هاي موشي (HAMA) در مراجعه کنندگان به يک آزمايشگاه خصوصي و يک آزمايشگاه دولتي شهر کرمان در سال 91

سال:

91

شماره طرح:

91/5

مجری:

دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين پلي مورفيسمهايM1-null و T1-null ژن Gluthatione-S-transferase (GST) و C242T ژن NADPH oxidase p22 phox در افراد دهنده و گيرنده پيوند و پارامترهاي اکسيداتيو استرس، عملکرد کليه آلوگرافت، فشار خون و پروتئينوري در گيرنده‌هاي پيوند در بخش پيوند کليه بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

91

شماره طرح:

91/6

مجری:

دکتر ماندگاري

پست الکترونیکی:

alimandegary@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تاثير تجويز لپتين به صورت طولاني مدت بر تغييرات مورفومتريک، روند مرگ برنامه ريزي شده و تکثير سلول هاي زاينده بافت بيضه موش هاي سوري پس از اعمال دژنراسيون حرارتي

سال:

91

شماره طرح:

91/12

مجری:

دکترهمايون بابايي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي پيامد بارداري در بيماران با کاهش حجم مايع آمنيوتيک در سه ماهه سوم بارداري در مراجعه کنندگان به بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

91

شماره طرح:

91/13

مجری:

دکترفاطمه ميرزايي پور

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي رفتارهاي مربوط به مخچه و هيپوکمپ موش هاي صحرايي نر و ماده در مواجهه با ايمي پنم: ارزيابي اختلافات جنسي در دوره رشد

سال:

91

شماره طرح:

91/14

مجری:

دکتر محمد شعباني

پست الکترونیکی:

shabanimoh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژنهاي در گير در استرس اکسيداتيو و فاکتورهاي اکسيدانت/آنتي اکسيدانتدر خون افراد سيگاري مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD)باشدت و تعداد حملات تشديد بيماري در آنها

سال:

91

شماره طرح:

91/15

مجری:

دکتر علي ماندگاري

پست الکترونیکی:

alimandegary@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي بيان ژن ZFX، فاکتور خود بازسازي سلولهاي بنيادي ، در سرطان پستان

سال:

91

شماره طرح:

91/16

مجری:

دکتر ملک حسين اسدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح هورمون اريتروپوئيتن و هماتوكريت در اهداكنندگان مستمر و مقايسه آن با اهداكنندگان بار اول

سال:

91

شماره طرح:

91/17

مجری:

بتول روحي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر اپلين و آنژيوتانسين 2 بربيان و ميزان گيرنده هاي اپلين و آنژيوتانسين ، مقاومت قلب در برابرايسکمي ريپرفيوژن و بررسي اينفارکت سايز در قلب موشهاي صحرائي نر

سال:

91

شماره طرح:

91/18

مجری:

الهام عباسلو

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر تجويز ويتامين D بر پيشگيري از زمين خوردن در افراد بالاي 65 سال 91

سال:

91

شماره طرح:

91/19

مجری:

دکتر صادقي فر

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر محافظت کننده پپتيد لپتين در مقابل آسيب ناشي از هيپرگليسمي در سلول هاي نوروني

سال:

91

شماره طرح:

91/20

مجری:

زهرا حاجعليزاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر ضد دردي اپلين و بررسي ميزان بيان و دانسيته پروتئين اپلين و گيرنده آن در شرايط تحمل به مرفين و تحمل متقابل اپلين – مرفين در موشهاي صحرائي نژاد ويستار

سال:

91

شماره طرح:

91/21

مجری:

الهام عباسلو

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر تجويز ويتامين D بر پيشگيري از زمين خوردن در افراد بالاي 65 سال 91

سال:

91

شماره طرح:

91/19

مجری:

دکتر صادقي فر

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر محافظت کننده پپتيد لپتين در مقابل آسيب ناشي از هيپرگليسمي در سلول هاي نوروني

سال:

91

شماره طرح:

91/20

مجری:

زهرا حاجعليزاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر ضد دردي اپلين و بررسي ميزان بيان و دانسيته پروتئين اپلين و گيرنده آن در شرايط تحمل به مرفين و تحمل متقابل اپلين – مرفين در موشهاي صحرائي نژاد ويستار

سال:

91

شماره طرح:

91/21

مجری:

الهام عباسلو

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

عنوان:

فراواني شاخص هاي اتوايميون شايع واختلال تست هاي تيروييدي وعملکرد سلولهاي بتا در بيماران مبتلا به ديابت اتوايميون مخفي بالغين

سال:

91

شماره طرح:

91/22

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر مکمل ياري با کوآنزيم Q10 بر اجزاي سندرم متابوليک، پراکسيداسيون ليپيدي، hs-CRP و هموسيستئين در بيماران مبتلا به سندرم متابوليک

سال:

91

شماره طرح:

91/23

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع سندرم متابوليک در افراد مبتلا به بيماري هاي پريودنتال در مقايسه با گروه کنترل

سال:

91

شماره طرح:

91/24

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي مقدار سرمي کموکاين هاي CXCL10 و CCL22 در بيماران مبتلا به بيماريهاي ايسکميک قلبي و ارتباط بيماري با پلي مورفيسم ژنهاي كموكايني

سال:

91

شماره طرح:

91/25

مجری:

دکتر عبداله جعفر زاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسی غلظت sFAS-L و sFas در مایع سمینال بیماران مبتلا به واریکوسل وبیان پروتئین‌های Fas و Fas-L بر سطح اسپرم این بیماران و مقایسه آنها با گروه شاهد

سال:

91

شماره طرح:

91/26

مجری:

دکتر محمد مهدی محمدی

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي حضور آنتي بادي هاي انساني ضد آنتي بادي هاي موشي (HAMA) درخون کارکنان تعدادي ازمراکز نگهداري و پرورش حيوانات آزمايشگاهي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در مقايسه با گروه کنترل در سال 1391

سال:

91

شماره طرح:

91/27

مجری:

دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسی همبستگی سطح و اختلالات هموگلوبین مادر در بروز زردی

سال:

91

شماره طرح:

91/28

مجری:

دکتر زهره سالاری

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

2- بررسي اثرعصاره متانولي ميوه رازيانه، برگ مورد، ريشه شيرين بيان ودانه سياهدانه بر فيبروز ريوي ناشي از بلئومايسين در موش صحرائي

سال:

91

شماره طرح:

91/29

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکری

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

3- مقايسه اثر تجويز داخل برونشي ترانس هگزاميک اسيد با آدرنالين بر کنترل خونريزي ريوي حين برونکوسکوپي

سال:

91

شماره طرح:

91/30

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکری

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

4- بررسي اثر سديم بوتيرات بر بيان گيرنده TLR-4 در سلولهاي سرطاني کول

سال:

91

شماره طرح:

91/31

مجری:

دکتر حميد دانشور

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

عنوان:

5- بررسي غلظت TNF-α و پروتئين محلول آن ((sTNF-R در مايع سمينال بيماران مبتلا به واريکوسل و بيان پروتئين آپوپتوزي TNF-R بر سطح اسپرم اين بيماران

سال:

91

شماره طرح:

91/32

مجری:

دکتر محمدمهدی محمدی

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

6- بررسي تجويز داخل صفاقي کارنيتين بر مقدار سايتوکاينهاي التهابي، ظرفيت آنتي اکسيداني در سرم و بافت پانکراس رت هاي ديابتي شده بوسيله استرپتوزوتوسين و بررسي پاتولوژي بافت پانکراس

سال:

91

شماره طرح:

91/33

مجری:

آقای ياسر معصومی اردکانی

پست الکترونیکی:

ymab125@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

7- بررسي اثر کارنيتين بر قند خون، نماي ليپيدي، مقدار سرمي هورمونهاي انسولين، آديپونکتين و بيان ژنهاي GLUT-4، PPAR-γ و AMPK در کبد رت هاي ديابتي شده بوسيله استرپتوزوتوسين وهمچنين بررسي پاتولوژي بافتهاي کبد وعضله

سال:

91

شماره طرح:

91/34

مجری:

آقای ياسر معصومی اردکانی

پست الکترونیکی:

ymab125@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

8- بررسی میزان سایتو کاین های IL-6,IL-4,TGF-β,INF-γ در افراد چاق دیابتی با فشار خون بالا

سال:

91

شماره طرح:

92/1

مجری:

دکتر غلامرضا اسدی کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.com