۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

طراحي سيستم ايجاد آسيب منتشر مغزي در موش صحرايي و بررسي کارايي آن

سال:

92

شماره طرح:

92/23

مجری:

دکتر محمد خاکساري حداد

پست الکترونیکی:

khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر مصرف پيشگيرانه و حاد فيتواستروژن هاي سويا روي بهبود ادم مغزي و عملکرد حرکتي ناشي از آسيب مغزي تروماتيک در موش هاي صحرايي نر

سال:

92

شماره طرح:

92/24

مجری:

زهرا سلطاني

پست الکترونیکی:

                         
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان سرمي و مايع مغزي نخاعي IL-33 و

سال:

92

شماره طرح:

92/25

مجری:

دکتر عبداله جعفر زاده

پست الکترونیکی:

                            
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين يافته هاي سونوگرافي واژينال و نتايج درمان طبي حاملگي هاي لوله هاي پاره نشده در بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/26

مجری:

دکتر سرير ناظمي ـ دکتر احمد انحصاري

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين حمايت اجتماعي و احساس رنج مراقبتي در مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بيمارستان افضلي پور کرمان 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/27

مجری:

دکتر منصور عرب

پست الکترونیکی:

                          
 
 
 
 

عنوان:

تاثير گروه درماني معنوي بر ارتقاء اميد، سلامت روان و سلامت معنوي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/28

مجری:

دکتر منصور عرب

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه ميزان هموگوبين سه ماهه بارداري با ديابت بارداري در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/29

مجری:

دکتر زهره سالاري

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان: 

بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سلامت سالمندان ديابتي شهر کرمان و عوامل مرتبط با آن 1392

سال:             

92

شماره طرح:

92/30

مجری:

دکتر حميدرضا برهاني نژاد

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

اندازه گيري ميزان يونهاي سديم، پتاسيم، منيزيم، مس، سرب، روي، نيکل، آلومينيوم، آهن، کلسيم، منگنز، کبالت، واناديم، باريم، موليبدن و کروم در آبهاي زيرزميني شهر کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/31

مجری:

انسيه حميدي

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

تعيين شيوع Helicobacter Pylori نمونه برونکوآلوئولار (BAL) در بيماران مبتلا به سرطان ريه به روش PCR

سال:

92

شماره طرح:

92/32

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) با عملکرد کليه آلوگرافت، فشارخون و پروتئينوري در افراد گيرنده پيوند کليه در بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/33

مجری:

دکتر علي ماندگاري

پست الکترونیکی:

alimandegary@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي نتايج آمينوسنتز در حاملگي هاي پرخطر براي تشخيص قبل از تولد اختلالات کروموزومي در آزمايشگاههاي ژنتيک شهر کرمان از سال 1388 تا 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/34

مجری:

دکتر فاطمه ميرزايي ـ دکتر محمدرضا بانشي

پست الکترونیکی:

rbaneshi@yahoo.com

 
 
 
 

رابطه داپلر شريان رحمي و ميزان هموگلوبين با پيامد حاملگي در زنان مبتلا به پره اکلامپسي در بيمارستان افضلي پور کرمان 1393-1392

سال:

92

شماره طرح:

92/35

مجری:

دکتر فاطمه ميرزايي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي نقش IC1182780 ، آنتاگونيست گيرنده هاي استروژن در اثر محافظت استرون بر روي خيز مغزي و توليد برخي سيتوکين هاي پيش التهابي و ضدالتهابي در مغز بعد از آسيب تروماتيک مغزي در موش هاي صحرايي ماده

سال:

92

شماره طرح:

92/36

مجری:

دکتر محمد خاکساري

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي علل مرگ و مير و ميزان بقاي پيوند کليه از سال 1385-1390 در استان کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/37

مجری:

دکتر محمدرضا عبادزاده

پست الکترونیکی:

                                         
 
 
 
 

عنوان:

بررسي کيفيت زندگي در بيماران باافتالموپاتي گريوز »

سال:

92

شماره طرح:

92/38

مجری:

دکتر محمدحسين گذشتي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

اثر تري متيل آمين –N- اکسايد (TMAO) بر بيان ژن و پروتئينهاي شوک حرارتي 60 و 70 استرس شبکه آندوپلاسمي، SR-A1 و ABCA-1 در رده سلولي ماکروفاژهاي موشي

سال:

92

شماره طرح:

92/39

مجری:

دکتر غلامعباس محمدي

پست الکترونیکی:

                                  
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تاثير دو روش هايپر اکسيژناسيون و ترکيب هايپر اکسيژناسيون و هايپر اينفلاسيون قبل و بعد از ساکشن لوله ي داخل ناي بر شاخص گازهاي خون شرياني و شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان باهنر و افضلي پور شهر کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/40

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

تاثير آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي ـ رفتاري بر شادکامي و کيفيت زندگي کاري پرستاران زن مرکز آموزشي درماني شفا

سال:

92

شماره طرح:

92/41

مجری:

مجيد شکوهي مقدم

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه سطح سرمي روي در کودکان کمتر از پنج سال مبتلا به تشنج ناشي از تب و کودکان مبتلا به تشنج بدون تب و کودکان سالم مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني افضلي پور

سال:

92

شماره طرح:

92/42

مجری:

دکتر علي اصغر وحيدي

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد تغذيه تکميلي شيرخواران شش ماه تا دو سال در شهر کرمان در سال 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/43

مجری:

دکتر علي اصغر وحيدي

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط موفقيت در شيردهي با نحوه زايمان (طبيعي ـ سزارين) در شيرخواران شهر کرمان در سال هاي 1391-1390

سال:

92

شماره طرح:

92/44

مجری:

دکتر علي اصغر وحيدي

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع بيماري سلياک در مبتلايان به سندرم روده تحريک پذير در کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/45

مجری:

دکتر بيژن احمدي

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان آسيبهاي شغلي و آگاهي از احتياط هاي استاندارد در مورد بيماري ايدز و هپاتيت در کارکنان آزمايشگاههاي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 92

سال:

92

شماره طرح:

92/46

مجری:

زهرا غضنفري

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر پرگابالين بر خيز مغزي، نفوذ پذيري سدخوني-مغزي، فشار داخل جمجمه اي و رفتارهاي نورولوژيک بعد از تروما در موش صحرايي نر

سال:

92

شماره طرح:

92/47

مجری:

دکتر منظومه شمسي ميمندي

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني دفعات مراجعه به پزشک در کودکان مبتلا به کاوازاکي از شروع تب تا رسيدن به تشخيص نهايي باليني دربيماران بستري شده در بيمارستان افضلي پور کرمان در سال1392

سال:

92

شماره طرح:

92/48

مجری:

دکتر علي حسيني نسب

پست الکترونیکی:

                                            
 
 
 
 

عنوان:

الگوي اپيدميولوژيکي بستري کودکان 1 ماهه تا 14 ساله در بخش اطفال بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/49

مجری:

دکتر علي حسيني نسب

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اندکس هاي خوني در ناقلين بتا و آلفا ـ بتا تالاسمي

سال:

92

شماره طرح:

92/50

مجری:

دکتر نصراله صالح گوهري

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح سرمي 25-hydroxyvitamin D در مبتلايان به سرطان مثانه

سال:

92

شماره طرح:

92/51

مجری:

دکتر وحيد معاضد ـ دکتر محمدرضا عبادزاده

پست الکترونیکی:

moazed_vahid@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني عوامل مستعدکننده افت فشار خون حين دياليز در بيماران نارسايي مزمن کليه در مراکز همودياليز شهر کرمان در تابستان 93

سال:

92

شماره طرح:

92/52

مجری:

دکتر عباس اطمينان

پست الکترونیکی:

etminan@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط مصرف اپيوم (ترياک) ومشتقات آن (شيره،ترياک،سوخته) با بروز سرطانهاي تحتاني گوارش در شهر کرمان در سال 92 – 89

سال:

92

شماره طرح:

92/53

مجری:

احمد نقيب زاده

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع شاخص هاي سندرم متابوليک در افراد معتاد به ترياک در شهر کرمان در سال 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/54

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

اثرات پيوند کليه موفق روي پرفشاري شريان ريوي

سال:

92

شماره طرح:

92/55

مجری:

دکتر يداله فتحي

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي مشغوليت دانشگاهي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان در سال 91-92

سال:

92

شماره طرح:

92/56

مجری:

دکتر عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه ديدگاه دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي نسبت به رشته تحصيلي قبل و بعد از ورود به بخش هاي باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 92-1391 

سال:

92

شماره طرح:

92/57

مجری:

دکتر عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط درجه سختي آب در بيماران مبتلا به سنگهاي ادراي در مناطق مختلف استان کرمان از فروردين ماه 91 تا اسفند ماه 92

سال:

92

شماره طرح:

92/58

مجری:

دکتر علي اصغر کتابچي

پست الکترونیکی:

mrketabchi@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي درجه ضرورت مشاوره هاي اورولوژي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي شهر کرمان در سال 1393

سال:

92

شماره طرح:

92/59

مجری:

دکتر علي اصغر کتابچي

پست الکترونیکی:

mrketabchi@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر دگزامتازون در کاهش مورتاليتي اسکورپاتولوژيک ريه ناشي از مسموميت با سموم ارگانوفسفره در موش صحرايي سفيد آزمايشگاهي rat

سال:

92

شماره طرح:

92/60

مجری:

دکتر رضا ملک پور افشار

پست الکترونیکی:

malekpour@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان آگاهي مادران باردار سالم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان افضلي پور کرمان در مورد نحوه تغذيه صحيح دوران بارداري در سال 1393

سال:

92

شماره طرح:

92/61

مجری:

دکتر فريده دوستان

پست الکترونیکی:

                                         
 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح آگاهي مادران از نحوه ي تغذيه کودک مبتلا به اسهال خود مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پور در سال 93

سال:

92

شماره طرح:

92/62

مجری:

دکتر فريده دوستان

پست الکترونیکی:

                                             
 
 
 
 

عنوان:   

ارزيابي مهارت هاي باليني عملي کارورزان دانشگاه علوم پزشکي کرمان از ديدگاه خود دانشجو در سال 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/63

مجری:

دکتر رستم يزداني

پست الکترونیکی:

                                              
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان کيفيت راديوگرافي هاي استاندارد قفسه سينه chestx-ray(pA) انجام شده در شهر کرمان در سال 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/64

مجری:

دکتر رستم يزداني

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني سندرم نفروتيک و گلومرولونفريت متعاقب غفونت استرپتوکوکي در مراجعين به بخش اطفال بيمارستان افضلي پور بين سالهاي92-91

سال:

92

شماره طرح:

92/65

مجری:

دکتر سعيده پرورش

پست الکترونیکی:

sparvaresh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر آموزش در ميزان اضطراب والدين قبل و بعد از انجام سيستويورتروگرام ادراري

سال:

92

شماره طرح:

92/66

مجری:

دکتر سعيده پرورش

پست الکترونیکی:

sparvaresh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني و علل هيسترکتومي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر کرمان از مهر سال 1392 تا مهر 1393

سال:

92

شماره طرح:

92/67

مجری:

دکتر طيبه نادري ـ دکتر محمدرضا بانشي

پست الکترونیکی:

rbaneshi@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي نتايج 5 ساله پيوند کبد در کرمان از سال 1388 تا 1392

سال:

92

شماره طرح:

92/68

مجری:

دکتر محمدجواد زاهدي

پست الکترونیکی:

zahedimj@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني علل مرگ و مير بيماران مبتلا به اختلال گوارشي بستري در بيمارستان هاي شهر کرمان از ابتداي فروردين تا انتهاي اسفندماه 1393

سال:

92

شماره طرح:

92/69

مجری:

دکتر محمدجواد زاهدي

پست الکترونیکی:

zahedimj@yahoo.co

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تغييرات الکتروکارديوگرام در بيماران مبتلا به Slow coronary flow

سال:

92

شماره طرح:

92/70

مجری:

دکتر منصور موذن زاده

پست الکترونیکی:

m-moazenzadeh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي همراهي علائم بيماري کاوازاکي با بروز عوارض قلبي عروقي در کودکان زير ده سال بستري شده د ر بيمارستان افضلي پور شهر کرمان بين سالهاي 1381 تا 1391 

سال:

92

شماره طرح:

92/71

مجری:

دکتر محمدمهدي باقري

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

بررسي نقش هورمون هاي استروئيدي جنسي زنانه در برخي مسيرهاي پيام رساني سيتوکين هاي التهابي بعد از آسيب تروماتيک مغزي منتشر در موش هاي صحرايي ماده

سال:

92

شماره طرح:

92/72

مجری:

دکتر محمد خاکساري

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط مدت و کيفيت خواب با ميزان کنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع 2

سال:

92

شماره طرح:

92/73

مجری:

دکتر محمد حسين گذشتي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي منافع و موانع درک شده غربالگري سرطان پستان در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال 1393

سال:

92

شماره طرح:

92/74

مجری:

دکتر حسين صافي زاده

پست الکترونیکی:

                                    
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين فاکتورهاي اکسيدانت و آنزيمهاي آنتي اکسيدانت کاتالازوسوپراکسيد دسموتار در خون افراد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD) با شدت و تعداد حملات تشديد بيماري در آنها

سال:

92

شماره طرح:

92/75

مجری:

دکتر سيد مهدي هاشمي

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر ورزش استقامتي و مقاومتي بر آسيب مغزي ناشي از نمونه مزمن نادرولون دکائوئيت در موش آزمايشگاهي

سال:

92

شماره طرح:

92/76

مجری:

دکتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر تجويز همزمان آميودارون و آتورواستاتين بر فيبروز ريه ناشي از مصرف آميودارون در موش بزرگ آزمايشگاهي نر

سال:

92

شماره طرح:

92/3

مجری:

دکتر حميدرضا نصری

پست الکترونیکی:

DrH-nasri@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

9- ارزيابي اثر مکمل ياري بابتا – هيدروکسي بتا- متيل بوتيرات برقدرت عملکرد چنگش دست به عنوان پارامتر تغذيه اي در بيماران دياليزي مراجعه کننده به بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

سال:

92

شماره طرح:

92/4

مجری:

دکتر محمدرضا محمودی ـ ناصر هاشمی نژاد

پست الکترونیکی:

mahmoodimr@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

10- بررسي اثر گياه مرزه خوزستاني(Satureja khuzestanica) بر ICP ، سد خوني -مغزي و سايتوکين هاي التهابي و ضد التهابي پس از ضربه مغزي در موشهاي صحرائي نر نژاد ويستار

سال:

92

شماره طرح:

92/5

مجری:

خانم الهام عباسلو ـ فاطمه دهقان

پست الکترونیکی:

elhamabbasloo@yahoo.co

 
 
 
 

نوان:

شيوع سندروم متابوليک و عوامل همراه با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و مقايسه شيوع سندرم تونل کارپال وشاخصهاي عصب مديان در بيماران ديابتي با و بدون سندروم متابوليک

سال:

92

شماره طرح:

92/6

مجری:

دکتر نرگس خانجاني

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

بررسِي ارتباط انورِيسم عروق کرونرِي وتعداد نوتروفِيل خون در افراد مبتلا به بِيمارِي کاوازاکِي بسترِي در بخش اطفال بِيمارستان افضلِي پور کرمان در سال 89تا91

سال:

92

شماره طرح:

92/7

مجری:

دکتر محمد مهدِي باقرِي

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسِي انفوزِيون ورِيدِي لِيدوکائِين حِين عمل بر مِيزان درد بعد از عمل جراحِي لاپاراسکوپِيک کوله سِيستکتومِي

سال:

92

شماره طرح:

92/8

مجری:

دکتر حسِين ستارِي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير ماساژ بر ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني و وضعيت رفتاري نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسي بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

92

شماره طرح:

92/9

مجری:

خانم طاهره رمضاني

پست الکترونیکی:

                             
 
 
 
 

عنوان:

مطالعه ارتباط بين وجود متاستاز سرطان پستان و پلي مرفيسم هاي ژن هايFasو گيرنده Fas(Fas-L)

سال:

92

شماره طرح:

92/10

مجری:

دکتر مژگان محمدی

پست الکترونیکی:

mozhganmohammadi69@yahoo.co.u

 
 
 
 

عنوان:

استفاده از بانک اطلاعاتی مرکز تحقيقات فیزیولوژی جهت انالیز، نگارش و چاپ مقالات جدید به منظور کسب 300 امتیاز پژوهشی برای دانشگاه در مدت یک سال

سال:

92

شماره طرح:

92/11

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسی میزان سایتو کاین های IL-6,IL-4,TGF-β,INF-γ در افراد چاق دیابتی با فشار خون بالا

سال:

92

شماره طرح:

92/1

مجری:

دکتر غلامرضا اسدی کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه به لیمو ((lippie citriodoraبرسطح سرمی هورمونهای جنسی در رات های نر

سال:

92

شماره طرح:

92/2

مجری:

دکتر نعمت الله رزمی

پست الکترونیکی:

                           

 
 
 
 

عنوان:

مطالعه همگروهي براي بررسي خطر بروز تجمعي 5 ساله بيماريهاي قلبي-عروقي، عوامل خطر مرتبط و ميزانهاي مرگ خام و اختصاصي در جمعيت 15 تا 75 ساله شهرکرمان ( فاز دوم مطالعه KERCADRS)

سال:

92

شماره طرح:

92/12

مجری:

دکتر حميذ نجفي پور،دکتر علي ميرزازاده

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي مقايسه تاثيرانسولين گلارژين ومتفورمين باانسولين گلارژين وآکاربوز درکنترل قندخون دربيماران مبتلا به ديابت تيپ2

سال:

92

شماره طرح:

92/13

مجری:

دکتر مژگان سنجری

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.co

 
 
 
 

عنوان:

بررسی فراوانی نسبی اختلالات عملکرد جنسی در مردان مبتلا به بیماری های عروق کرونرقلب مراجعه کننده به واحد آنژیوگرافی بیمارستان شفا در سال 91

سال:  

92

شماره طرح:

92/14

مجری:

دکتر قدرت اله رجبی زاده

پست الکترونیکی:

                              
 
 
 
 

عنوان:

بررسی عوارض اندوسکوپیک رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی در بیماران مبتلا به سنگ کلدوک در بیمارستان افضلی پور طی سال های 91-93  

سال:

92

شماره طرح:

92/15

مجری:

دکتر بهرام پور سیدی

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسی اثر ملاتونین برروی تولید برخی از سایتوکین های پیش التهابی وضد التهابی بعد از آسیت تروماتیک مغزی در موش های صحرایی نر

سال:

92

شماره طرح:

92/16

مجری:

دکتر نادر شاهرخی

پست الکترونیکی:

nshahrokhisa@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تعیین کننده های اجتماعی فرایند مراقبت از سلامت در جامعه روستایی ایران براساس تجربه مراقبین سلامت

سال:

92

شماره طرح:

92/17

مجری:

دکتر عباس عباس زاده

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در افزایش خود مراقبتی بیماران مبتلا به پر فشارخونی

سال:

92

شماره طرح:

92/18

مجری:

دکترمحبت محسنی وآقای رضا صادقی

پست الکترونیکی:

mohabbatm@hotmail.co

 
 
 
 

عنوان:

بررسی وجود ارتباط بین پلی مورفیسم های چند ژن مهم التهابی وضد التهابی ، ،TGF-β1, TNF-α,IL-10در افراد سیگاری مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)با شدت وتعداد حملات تشدید بیماری در آنها

سال:

92

شماره طرح:

92/19

مجری:

دکتر علی ماندگاری

پست الکترونیکی:

alimandegary@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقایسه تاثیر هیپوکسی ناشی از ایسکمی قبل و زمان تمرین متناوب برضربان قلب، فاکتورهای عملکردی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی ورزشکاران دختر

سال:

92

شماره طرح:

92/20

مجری:

دکتر محسن امينايی

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر بروز رفتار اضطرابي ناشي ازاسترس شنا در دوران بارداري در فرزندان موش سوري

سال:

92

شماره طرح:

92/21

مجری:

آرزو صابری

پست الکترونیکی:

                           
 
 
 
 

عنوان:

ارزش راديوگرافي روتين قفسه سينه در تشخيص آسيب هاي داخل قفسه سينه در بيماران دچار تروماي متعدد غير نافذ قفسه سينه

سال:

92

شماره طرح:

92/22

مجری:

دکتر مسعود مايل

پست الکترونیکی: