۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ جمعه ۱۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

بررسي ميزان سطح سرمي VEGFدر بيماران COPD بر اساس شدت بيماري و درجه اختلالات شناختي

سال:

93

شماره طرح:

93/1

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

ارتباط بين بيان 5-ليپواکسيژناز و پلي مورفيسم590- در ژن مولد اينترلوکين 4 با پوليپوزيس بيني

سال:

93

شماره طرح:

93/2

مجری:

دکتر مژگان محمدي

پست الکترونیکی:

Mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين دانسيتومتري استخوانهاي ران و ستون فقرات با شاخص هاي تن سنجي در زنان يائسه شهر کرمان

سال:

93

شماره طرح:

93/3

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده ـ دکتر سرير ناظمي

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.co

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع چاقي و برخي از علل آن (فعاليت فيزيکي و تغذيه و ...) در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر کرمان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/4

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي عملکرد پرستاران مبتني بر استاندارد ساكشن لوله تراشه و تراكئوستومي در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان در سال93 -1392

سال:

93

شماره طرح:

93/5

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

اثر تمرين استقامتي بر بيان MiR-155، SOCS1 و STAT3 در سلول¬هاي سينه¬اي موش¬هاي مادة مبتلا به تومورسرطان پستان

سال:

93

شماره طرح:

93/6

مجری:

دکتر سيداحمد نژاد سجادي

پست الکترونیکی:

                                            
 
 
 
 

عنوان:

تاثيرچهار هفته تمرينات تناوبي خيي شديد بر بيان ژن¬هايmir-210و گيرندهEphrinA3 درعضله نعي رت¬هاي نر سالم

سال:

93

شماره طرح:

93/7

مجری:

محسن اميني نژاد

پست الکترونیکی:

                                              
 
 
 
 

عنوان:

پيش بيني حداکثر لاکتات حالت پايدار از طريق شروع تجمع لاکتات خون بوسيله آزمون فزاينده روي دوچرخه سواران حرفه اي

سال:

93

شماره طرح:

93/8

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.co

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر تجويز عصاره متانولي گياه هل سبز بر رفتارهاي شبه اضطرابي رت هاي نر در مدل حيواني PTSD

سال:

93

شماره طرح:

93/9

مجری:

ياسر معصومي اردکاني

پست الکترونیکی:

ymab125@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير اجراي برنامه تحريکات حسي بر سطح هوشياري و متغيرهاي فيزيولوژيک بيماران ضربه مغزي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) رفسنجان در سال 1392-93

سال:

93

شماره طرح:

93/10

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                             
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه دو روش رايحه درماني اسانس اسطوخودوس با تحريک الکتريکي عصب از طريق پوست در کاهش درد پس از عمل در بيماران تحت عمل سزارين در بيمارستان افضلي پور شهر کرمان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/11

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                            
 
 
 
 

عنوان:

تعيين نقطه برش مطلوب شاخص هاي تن سنجي در پيش بيني فشار خون بالا در جمعيت شهر کرمان

سال:

93

شماره طرح:

93/12

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين سطوح سرمي TNF-αوIL-6 ونيز پلي مورفيسم هاي -308G>Aدر ژن TNF-α و-174G>C در ژن IL-6 با بيماري سندرم متابوليک

سال:

93

شماره طرح:

93/13

مجری:

دکتر مژگان محمدي

پست الکترونیکی:

Mozhganmohammadi69@yahoo.co.u

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تاثير تمرينات هوازي و مقاومتي بر فاکتورهاي آنژيوژنز در مردان مبتلا به ديابت نوع 2

سال:

93

شماره طرح:

93/14

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي عملکرد سلولهاي کشنده طبيعي (NK) در بيماران با رد پيوند حاد و مزمن کليه

سال:

93

شماره طرح:

93/15

مجری:

اقاي دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي بيان فاکتورهاي الگوبرداري اختصاصي سلول هاي TH1 (T – bet)، TH2 (GATA3)t TH17 (RORα) و Treg (foxp3) در لنفوسيت هاي خون محيطي بيماران مبتلا به تيروييديت هاشيموتو و مقايسه آن با افراد سالم

سال:

93

شماره طرح:

93/16

مجری:

آقاي دکتر جعفرزاده

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي بيان گيرنده هاي شبه تول مرتبط با ويروس در نمونه هاي جفتي بيماران مبتلا به مول هيداتيديفرم

سال:

93

شماره طرح:

93/17

مجری:

اقاي دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

                                           
 
 
 
 

عنوان:

بررسي روايي و پايايي پرسشنامه کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد و کيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد با استفاده از نسخه فارسي پرسشنامه اختصاصي در کرمان

سال:

93

شماره طرح:

93/18

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.co

 
 
 
 

عنوان:

تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش پرستاران پيرامون مديريت درد بعد از عمل در بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرمان سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/19

مجری:

منصورعرب

پست الکترونیکی:

                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي کيفيت خواب وخستگي در کارکنان پايگاه هاي فوريتهاي پزشکي شهرستان کرمان در سال1392

سال:

93

شماره طرح:

93/20

مجری:

منصورعرب

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين حمايت اجتماعي و احساس رنج مراقبتي در مادران كودكان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پوردرسال1392

سال:

93

شماره طرح:

93/21

مجری:

منصورعرب

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تصوير ذهني از خود، اعتماد به نفس، مشکلات روانشناختي و نگرش نسبت به جراحي زيبايي در افراد متقاضي و افراد غير متقاضي جراحي زيبايي رفسنجان

سال:

93

شماره طرح:

93/22

مجری:

منصوره عزيزاده فروزي

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان بروز و نوع عفونت هاي بيمارستاني در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد باهنر شهرستان کرمان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/23

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

تعيين عوامل موثر در بروز خطاهاي دارويي و مراقبت هاي پرستاري در پرستاران شاغل دربخش هاي جراحي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي کرمان در سال 1392

سال:

93

شماره طرح:

93/24

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين عوامل موثر بر انتخاب رشته و تمايل به ترک يا ادامه تحصيل در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي رازي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال1392

سال:

93

شماره طرح:

93/25

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي عوامل خطر ترومبوز وريدهاي عمقي در بيماران بستري در بخش هاي جراحي عمومي بيمارستان هاي تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/26

مجری:

حکيمه حسين رضايي

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي دانش و نگرش دانشجويان دختر پرستاري ومامايي دانشکده پرستاري - مامايي رازيدر زمينه عفونت باويروس پاپيلوماي انساني و سرطان دهانه رحم ودرک ازرفتارهاي خطر زا دراين زمينه درسال 1393-1392

سال:

93

شماره طرح:

93/27

مجری:

دکترصديقه ايرانمنش

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير ماساژ نقطه هوگو با يخ بر شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان مراجعه کننده به مرکز تالاسمي شهر کرمان در سال1393

سال:

93

شماره طرح:

93/28

مجری:

دکتر فرخ اباذري

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 

عنوان:

تبيين فرايند تکريم بيماران در بخش ويژه قلبي

سال:

93

شماره طرح:

93/29

مجری:

دکتر عباس عباس زاده

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات نورونيCandesartan وتعيين مسير اثر احتمالي آن در واسطه گري اثر حفاظت عصبي استروژن، بعد از جراحت تروماتيک مغزي در موش صحرايي ماده

سال:

93

شماره طرح:

93/30

مجری:

دکتر محمد خاکساري حداد

پست الکترونیکی:

khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تراکم بافت پستان در ماموگرافي در زنان پره منوپوز با و بدون سندرم متابوليک مراجعه کننده به کلينيک دانشگاهي در شهر کرمان

سال:

93

شماره طرح:

93/31

مجری:

دکتر سرير ناظمي- دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير 17-N-allylamino-17-demethoxy geldanamycin (17-AAG) به عنوان مهار کننده HSP90 بر مسير پيام رساني پروستاگلاندين در سلولهاي HT-29 سرطان روده بزرگ

سال:

93

شماره طرح:

93/32

مجری:

دکتر غلامعباس محمدي

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

تبيين فرايند مراقبت مادران از کودکان مبتلا به بيماري قلبي مادرزادي

سال:

93

شماره طرح:

93/33

مجری:

دکتر سکينه سبزواري

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تاثير دو روش آموزش حضوري والکترونيک مديريت درد در دانشجويان پرستاري مشغول به تحصيل در شهرستان هاي زابل و زاهدان بر دانش و نگرش نسبت به کنترل درد در سال 93        

سال:

93

شماره طرح:

93/34

مجری:

دکترسکينه سبزواري

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اهميت اخلاق در آموزش و رعايت آن از ديد مدرسين و دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/35

مجری:

دکتر عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

تبيين فرايند تطابق مراقبين عضو خانواده بيماران با وضعيت نباتي

سال:

93

شماره طرح:

93/36

مجری:

دکتر عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي موانع و تسهيل کننده هاي ارائه مراقبت به کودکان در حال مرگ از ديدگاه پرسنل پرستاري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمان درسال 92-93

سال:

93

شماره طرح:

93/37

مجری:

دکتر صديقه ايرانمنش

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير مدل مراقبت پيگير بر سبک زندگي و نشانه هاي اصلي بيماري در بيماران مبتلا به سکته قلبي بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي جهرم در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/38

مجری:

دکترسکينه سبزواري

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي عدالت آموزشي و رفتارهاي مدني تحصيلي از ديدگاه مدرسين و دانشجويان دانشکده پرستاري مامايي رازي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/39

مجری:

دکترسکينه سبزواري

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير آموزش ترياژ نمايه وخامت اورژانس بر توافق در سطح بندي ترياژ بين کارکنان فوريت هاي پزشکي و پرستاران ترياژ شهر ايرانشهر در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/40

مجری:

دکترسکينه سبزواري

پست الکترونیکی:

                                               
 
 
 
 

عنوان:

بررسي نگرش پرستاران نسبت به طب مکمل و موانع کاربرد آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/41

مجری:

دکتر عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط خودکارامدي وخودمراقبتي در بيماران تحت CABGدرشهر کرمان در سال 93-94

سال:

93

شماره طرح:

93/42

مجری:

دکتر عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر عصاره اتانولي ريشة زنجبيل برآپوپتوز و تکثير سلول هاي هيپوکامپ با استفاده از بيان شاخص ژن‌هاي BAX/BCL2 و cyclin D1 در مغز موش هاي صحرايي نرديابتي شده با استرپتوزوتوسين

سال:

93

شماره طرح:

93/43

مجری:

دکتر سيد حسن افتخار واقفي

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه تاثير آموزش ارزيابي قلب و ريه مبتني بر شبيه سازي با ويدئو بر دانش و اعتماد به نفس در دانشجويان مامايي دانشکده پرستاري –مامائي رفسنجان در سال 1393

سال:

93

شماره طرح:

93/44

مجری:

منصوره عزيزاده فروزي

پست الکترونیکی:

                                   
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط کيفيت زندگي و نياز هاي معنوي بيماران بستري در بخش انکولوژي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1394-1393

سال:

93

شماره طرح:

93/45

مجری:

منصوره عزيزي زاده فروزي

پست الکترونیکی:

                                       
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر محيط هاي پالايش شده، بر فراساختار، تغييرات سلولي و مولکولي بلوغ تخمک هاي نابالغ انساني منجمد شده به روش شيشه‌اي

سال:

93

شماره طرح:

93/46

مجری:

دکتر سيد حسن افتخار واقفي

پست الکترونیکی: