۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

بررسي اهميت پيش بيني کنندگي ميزان کاهش ki67 پس از شيمي درماني Neoadjuvant در افزايش survival کوتاه مدت و بلند مدت در بيماران مبتلا به کانسر پستان

سال:

94

شماره طرح:

93/18

مجری:

اقاي دکتر وحيد معاضد

پست الکترونیکی:

moazed_vahid@yahoo.co

 
 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي مهاجرت لنفوسيت ها به پوست ملتهب در ضايعات درماتيت پدروس القا شده روي پوست رت با استفاده از مارکرهاي CCR10,CCR4,CD3-

سال:

94

شماره طرح:

93/24

مجری:

آقاي دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر توأم تستوسترون و تمرين ورزشي بر بيان VEGF و چگالي مويرگي پس از آسيب ميوکارد در موش صحرايي نر بالغ

سال:

94

شماره طرح:

93/27

مجری:

دکترحميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.com

 
 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان بيان ژن β-Cateninدر پيش آگهي وسير بيماري در بيماران مبتلا به کانسر پاپيلاري تيروئيد

سال:

94

شماره طرح:

93/28

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان بيان ژن هاي dcyclin و c-mycدر پيش آگهي وسير بيماري در بيماران مبتلا به کانسر پاپيلاري تيروئيد

سال:

94

شماره طرح:

93/29

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع بي اختياري ادراري و عوامل موثر بر آن در بانوان شهرستان کرمان در سال 1393

سال:       

94

شماره طرح:

93/30

مجری:

دکتر آذر دانش پژوه

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع هيپراوريسمي و ميزان همراهي آن با ساير عوامل خطر بيماري هاي عروق کرونر در جمعيت عمومي 15 تا 75 ساله شهر کرمان در سال 94-1393

سال:

94

شماره طرح:

94/1

مجری:

دکتر فرزانه يزدي

پست الکترونیکی:

                            
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط اثر پلي مورفيسمهاي فعال در ژنهاي FAS, FOXP3, IL-28B, CXCL10 , IL-18, IL-21 با بيماري ميولوپاتي پاراپارزي اسپاستيک تروپيکال وابسته به ويروس HTLV-1

سال:

94

شماره طرح:

94/2

مجری:

دکتر مژگان محمدي

پست الکترونیکی:

Mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين سطح پلاسمايي نسبت آلدوسترون به رنين و فشار خون بالا با شدت درگيري عروق کرونر در بيماران غير ديابتي تحت آنژيوگرافي در بيمارستان شفا کرمان

سال:

94

شماره طرح:

94/4

مجری:

دکتر محمد معصومي

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع درد هاي ناشي ازاختلالات اسکلتي عضلاني در افراد 80-15 ساله .مطالعه جمعيتي شهر کرمان94-1393

سال:

94

شماره طرح:

94/5

مجری:

دکتر محمد صادقي

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح سرمي IL-22 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با سابقه ديابت كمتر از يک سال و بيشتر از دو سال در مقايسه با افراد سالم

سال:

94

شماره طرح:

94/6

مجری:

دکتر غلامرضا اسدي کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.co

 

 

 

 

عنوان:

بررسي اثر 8 هفته تمرين استقامتي و مقاومتي بر سطوح پلاسمايي امنتين، کمرين، مايونکتين، نسفاتين 1، مقاومت به انسولين و نيمرخ ليپيدي زنان چاق مبتلا به ديابت نوع 2

سال:

94

شماره طرح:

94/9

مجری:

دکتر عبدالرضا کاظمي

پست الکترونیکی:

                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسی نقش PDK4 و ERRα در سازگاري هاي ناشي از تمرين استقامتي در متابوليسم ليپيد در عضله اسکلتي رت هاي نر ديابتي

سال:

94

شماره طرح:

94/12

مجری:

دکتر عبد الحميد حبيبي -دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط ميزانIgM ادراري با شاخصهاي بيوشيميايي و شدت آترواسکلروز در افراد با بيماري قلبي

سال:

94

شماره طرح:

94/8

مجری:

دکتر غلامرضا اسدی کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط سطوح سرمي CCL-2 و CCL-16 با سندرم روده تحريک پذير

سال:

94

شماره طرح:

94/7

مجری:

دکتر مژگان محمدی

پست الکترونیکی:

mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان بيان گيرنده‌هاي شبه تول 3 و 9 (TLR3وTLR9) و گيرنده‌ شبه ريگ (RIG1) در بيوپسي هاي مخاط روده بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير (IBS)

سال:

94

شماره طرح:

94/11

مجری:

دکتر محمد مهدی محمدی

پست الکترونیکی:

                                                     
 
 
 
 

عنوان:

طراحي سيستم ايجاد آسيب منتشر مغزي در موش صحرايي و بررسي کارايي آن (191/94)

سال:

94

شماره طرح:

92/23

مجری:

دکتر محمد خاکساري حداد

پست الکترونیکی:

khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

اهميت پيش بيني کننده ميزان کاهش Ki-67 در پاسخ به درمان پس از شيمي درماني Neoadjuvant در بيماران مبتلا به کانسر پستان در کرمان در طي سال هاي 88 تا 93 (1/94)

سال:

94

شماره طرح:

93/18

مجری:

اقاي دکتر وحيد معاضد

پست الکترونیکی:

moazed_vahid@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي مهاجرت لنفوسيت ها به پوست ملتهب در ضايعات درماتيت پدروس القا شده روي پوست رت با استفاده از مارکرهاي CCR10,CCR4,CD3

سال:

94

شماره طرح:

93/24

مجری:

آقاي دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

                                                  
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر توأم تستوسترون و تمرين ورزشي بر بيان VEGF و چگالي مويرگي در عضله قلب پس از آسيب ايسکمي در موش صحرايي نر بالغ (407/94)

سال:

94

شماره طرح:

93/27

مجری:

دکترحميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان بيان ژن β-Cateninدر پيش آگهي وسير بيماري در بيماران مبتلا به کانسر پاپيلاري تيروئيد (239/94)

سال:

94

شماره طرح:

93/28

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع درد هاي ناشي ازاختلالات اسکلتي عضلاني در افراد 80-15 ساله .مطالعه جمعيتي شهر کرمان94-1393 (173/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/5

مجری:

دکتر محمد صادقي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح سرمي IL-22 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با سابقه ديابت كمتر از يک سال و بيشتر از دو سال در مقايسه با افراد سالم (135/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/6

مجری:

دکتر غلامرضا اسدي کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين سطوح سرمي CCL-2 و CCL-16 با سندرم روده تحريک پذير

سال:

94

شماره طرح:

94/7

مجری:

دکتر مژگان محمدي

پست الکترونیکی:

mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط ميزان IgM ادراري با شاخصهاي بيوشيميايي وشدت تنگي عروق کرونر در افراد با بيماري قلبي (360/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/8

مجری:

دکتر غلامرضا اسدي کرم

پست الکترونیکی:

asadi_ka@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر 8 هفته تمرين استقامتي و مقاومتي بر سطوح پلاسمايي امنتين، کمرين، مايونکتين، نسفاتين 1، مقاومت به انسولين و نيمرخ ليپيدي زنان چاق مبتلا به ديابت نوع 2 (487/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/9

مجری:

دکتر عبدالرضا کاظمي

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزانIL-6 و IL-8 در بيماران مبتلا به افزايش فشارخون و بيماري عروق کرونر

سال:

94

شماره طرح:

94/10

مجری:

دکتر محمد معصومي

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان بيان پذيرنده‌هاي شبه تول 3 و 9 (TLR3وTLR9) و پذيرنده‌ شبه ريگ (RIG1) در بيوپسي هاي مخاط روده بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير (IBS)

سال:

94

شماره طرح:

94/11

مجری:

دکتر محمد مهدي محمدي

پست الکترونیکی:

                                        
 
 
 
 

عنوان:

بررسی نقش PDK4 و ERRα در سازگاري هاي ناشي از تمرين استقامتي در متابوليسم ليپيد در عضله اسکلتي رت هاي نر ديابتي (499/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/12

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات ضد دردي داروهاي کتامين، کتورولاک، دگزامتازون بعد از جراحي ادنوتونسيلکتومي در اطفال 4 تا 18 سال

سال:

94

شماره طرح:

94/13

مجری:

دکتر محمد علي دامغاني

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير تمرينات ورزشي بر علائم افسردگي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه کننده به مرکز بازتواني قلب بيمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1394

سال:

94

شماره طرح:

94/14

مجری:

منصور عرب

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه بين نارضايتي زناشويي زوجين و آگاهي و عملکرد مردان در خصوص سندرم قبل از قاعدگي در شهر کرمان (525/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/15

مجری:

احسان موحد

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه شمارش گلبولهاي سفيد دربيماران ديابتي ، افراد دچار اختلال تحمل گلوکز وافراد سالم در شهر کرمان درسال 1393-1394

سال:

94

شماره طرح:

94/16

مجری:

دکتر آبنوس مختاری

پست الکترونیکی:

Abnoos.mokhtari@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرتجويز مزمن ناندرولوندكانوئيت همراه با ورزش استقامتي با شدتهاي کم وزياد بر پارامترهاي هيستولوژيکي و نوار قلب در موش صحرايي نر (615/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/17

مجری:

دکتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير تمرين استقامتي بر بيان ژن هاي مسير SIRT1-AMPK و PDK4 در کبد رتهاي ديابتي

سال:

94

شماره طرح:

94/18

مجری:

ياسر معصومی

پست الکترونیکی:

ymab125@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير تمرين استقامتي بر بيان پروتئين هاي PDK4، SIRT1 و LXR در کبد رتهاي ديابتي

سال:

94

شماره طرح:

94/19

مجری:

ياسر معصومی

پست الکترونیکی:

ymab125@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

شبيه سازي شناسايي عمق و اندازه يک تومور در بافت حيواني در محيط برون تني با استفاده از آناليز حرارتي و بهره گيري از الگوريتم ژنتيک

سال:

94

شماره طرح:

94/20

مجری:

دکتر مريم بهادر

پست الکترونیکی:

                                             
 
 
 
 

عنوان:

سنتز نانوکامپوزيت پليβ-سيکلودکسترين/ خاک رُسبنتونيت با اتصالات عرضي اِپي¬کلروهيدرين براي حذف فلزات سنگين از آب

سال:

94

شماره طرح:

94/21

مجری:

دکتر فريده دوستان

پست الکترونیکی:

                                    
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر بوتولينوم توکسينA بر بقا فلپ راندوم پوستي در موش صحرايي

سال:

94

شماره طرح:

94/22

مجری:

دکتر علي خدارحمي

پست الکترونیکی:

                                    
 
 
 
 

عنوان: 

بررسي تاثير کنترل ديابت مادر بر اساس HbA1C بر کارديو ميوپاتي هايپرتروفيک نوزادان آنها در شهر کرمان سال1394

سال:

94

شماره طرح:

94/24

مجری:

دکتر محمد مهدی باقری

پست الکترونیکی:

                                          
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين مصرف ترياک ومشتقات آن(شيره،ترياک،سوخته) با بروز سرطان پروستات در شهر کرمان در سال 90-94

سال:

94

شماره طرح:

94/25

مجری:

احمد نقيب زاده

پست الکترونیکی:

Anaghibzadeh61@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر کوئرستين، بربرين و پريليل الکل بصورت مجزا و ترکيبي بر پرفشاري تجربي شريان ريوي، برخي شاخص هاي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيکي ريه در موش هاي صحرايي نر (633/94)

سال:

94

شماره طرح:

94/26

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

طراحي روش جديد براي ايجاد آسيب منتشر مغزي در موش صحرايي و بررسي کارايي آن

سال:

94

شماره طرح:

92/23

مجری:

دکتر محمد خاکساری

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk