۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

بررسي همراهي بين گروه هاي خوني ABO و ديابت نوع دو

سال:

95

شماره طرح:

94/23

مجری:

دکتر آبنوس مختاري

پست الکترونیکی:

Abnoos.mokhtari@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه عملکرد ريوي استراحتي در پاسخ به فعاليت بدني در شرايط آب و هوايي متفاوت کرمان و گرگان در دانش آموزان 12-10 ساله

سال:

95

شماره طرح:

95/1

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

marefati20@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه شاخص موقت (RI) در سونوگرافي کالر داپلر اندومتر بين حاملگيهاي نرمال و اکتوپيک در مراحل اوليه بارداري

سال:

95

شماره طرح:

95/3

مجری:

دکتر سرير ناظمي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح سرمي اپلين و آنژيوتانسين II در بيماران مبتلا به حمله تاکي کاردي فوق بطني

سال:

95

شماره طرح:

95/5

مجری:

دکتر معصومه کهنوجي

پست الکترونیکی:

m.kahnooji@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع سندرم over lap (آسم و بيماري انسداد مزمن ريوي) در بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 1395

سال:

95

شماره طرح:

95/6

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ميزان هموسيستئين پلاسمايي و سابقه مصرف اپيوم در بيماران با جريان آهسته کرونري و افراد با آنژيوگرافي نرمال در بخش آنژيوگرافي بيمارستان شفا کرمان

سال:

95

شماره طرح:

95/8

مجری:

دکتر محمد معصومی

پست الکترونیکی:

masoomi@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات مصرف هورمون هاي جنسي زنانه بر عملکرد قلبي- عروقي، گيرنده هاي هورمون هاي مذکور، سيتوکين ها و استرس اکسيداتيو در قلب موش هاي صحرايي ماده ديابتي

سال:

95

شماره طرح:

95/10

مجری:

دکتر محمد خاکساري

پست الکترونیکی:

khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات موميايي (Shilajit) بر آسيب هاي کبد چرب غير الکلي ناشي از رژيم پرچرب در موش صحرايي نر: بررسي برخي مکانيسم هاي احتمالي

سال:

95

شماره طرح:

95/11

مجری:

دکتر نادر شاهرخی

پست الکترونیکی:

nshahrokhisa@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

کسب 125امتياز پژوهشي در مدت 16 ماه از طريق نگارش و چاپ مقاله از داده ها و نمونه هاي بيولوژيک مرکز تحقيقات فيزيولوژي براي دانشگاه

سال:

95

شماره طرح:

95/12p

مجری:

دکتر حميد نجفي پو

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي همراهي سطح سرمي آيريزين irisin)) باشدت درگيري عروق کرونر در افراد ديابتي

سال:

95

شماره طرح:

95/13p

مجری:

دکتر محمد معصومي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

بررسي اثر آنتي اکسيداني و محافظت سلولي عصاره آبي و الکلي ميوه گياه کاکتوس در آسيب کليوي ناشي از اتيلن گليکول

95

شماره طرح:

95/14p

مجری:

دکتر محمدرضا عبادزاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر داروي پيرفنيدون برفيبروزريوي ناشي ازعلفکش پاراکوآت(paraquat)درموش سوري: ارزيابي استرس اکسيداتيو و بيان ژنهاي پيش برنده فيبروتيک

سال:

95

شماره طرح:

95/15p

مجری:

دکتر علي ماندگاري

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر والپروات سديم بر تمايز سلول هاي مزانشيمي مشتق شده از بافت چربي انساني به سلول هاي قلبي در شرايط کشت دو بعدي و داربست فيبريني

سال:

95

شماره طرح:

95/16p

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي بيان دو ژن التهابي ماتريکس متالوپروتئاز (MMP)و فاکتور رشد اندوتليوم عروقي (VEGF) در بيماران اکتازيا عروق کرونري در منطقه جنوب شرق ايران،کرمان

سال:  

95

شماره طرح:

95/16p7

مجری:

دکتر افسانه فرود

پست الکترونیکی:

                                
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات شيلاجيت بربيان ژن هاي خانواده IKK , NFKB دررده هاي سلولي MCF7 وMDA-MB-468 سرطان پستان

سال:

95

شماره طرح:

95/18p

مجری:

آرزو صابري

پست الکترونیکی:

                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات ميرتنول روي فاکتور هاي التهابي سرم و شاخص هاي استرس اکسيداتيو و هيستوپاتولوژي ريه در موش هاي صحرايي نر مبتلا به آسم تجربي

سال:

95

شماره طرح:

95/19p

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي مکانيسم مولکولي اثرکورکومين بر بيان miR-33a و miR-29a در سرطان پستان

سال:

95

شماره طرح:

95/20p

مجری:

دکتر مريم شاهرخي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر انتقال همزمان antimiR-21 و کورکومين با استفاده از نقاط کوانتومي گرافن چند منظورهبه سلول هاي سرطان پستان MCF-7بر اپاپتوز اين سلول ها

سال:

95

شماره طرح:

95/21p

مجری:

دکتر سعيده جعفري نژاد

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي انتقال MicroRNA-29a به سلول¬هاي ميوفيبروبلاست انساني با استفاده از نانوذرات گرافن اکسيد بر فيبروز و اپاپتوز اين سلول ها

سال:

95

شماره طرح:

95/22p

مجری:

دکتر سعيده جعفري نژاد

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در شهر کرمان با استفاده ازپرسشنامه14OHIP-(oral health impact profile)در سال 1396-1395

سال:

95

شماره طرح:

95/23p

مجری:

دکتر شهلا کاکويي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر عصاره گياه مورخش بر توليد NO وNFkb در سلولهاي ماکروفاژ موشي J774A.1 تحريک شده با ليپو پلي ساکاريد

سال:

95

شماره طرح:

95/26p

مجری:

دکتر مهرناز مهرباني

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
عنوان:

بررسي اثر نوروپروتکتيو عصاره آبي دواي لبان بر سميت ناشي از آميلوئيد بتا در سلول هاي PC12

سال:

95

شماره طرح:

95/27p

مجری:

دکتر هاله تاج الديني

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
عنوان:

بررسي ارتباط بين امنيت غذايي بيماران ديابتي با شاخص هاي بيوشيميايي و آنتروپومتري انتخابي در مطالعه KerCADR

سال

95

شماره طرح:

95/33p

مجری:

دکتر محمدرضا محمودي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 

عنوان:

بررسي همبستگي بين ميزان سي-پپتيد (C-peptide) و ليپوپروتئين (a) [Lp(a)] بعنوان دو عامل پيشگويي کننده با شاخص هاي کارديومتابوليک و وقوع بيماري شريان کرونري در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در مطالعه مبتني بر جمعيت KERCADR

سال:

95

شماره طرح:

95/34p

مجری:

دکتر محمدرضا محمودي

پست الکترونیکی: