۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۱۷ ارديبهشت   

H-Index اعضای مرکز
تاريخ به روز رسانی:1401/02/17
رديف نام و نام خانوادگی  H-Index

      CV    

مرتبه علمی    مدرک   تخصص
1 دکترحميد نجفي پور 20       استاد ممتاز دکتریPhD فيزيولوژی
2 دکتر محمد خاکساري  حداد 23

استاد دکتریPhD فيزيولوژی
3 دکتر محمد معصومي 10 دانشيار متخصص قلب و عروق
4 دکتر نادر شاهرخی 17 استاد دکتریPhD فيزيولوژی
5 دکتر ميترا ثمره فکری 9 دانشيار فوق تخصص ريه
6 دکتر سياوش جوکار

13

 

استاد دکتریPhD فيزيولوژی
7 دکتر محمد حسين گذشتي 9 دانشيار فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم
8 دکتر حميدرضا نصري 6 دانشيار متخصص قلب و عروق
9 دکتر مژگان محمدی 10 دانشيار دکتریPhD ايمونولوژی
10 دکتر معصومه کهنوجي 4 استاديار متخصص قلب و عروق
11 دکتر محمدرضا محمودی 7

دانشيار دکتریPhD تغذيه
12 دکتر محمدمهدی باقری 3 استاديار فوق تخصص قلب کودکان
13 دکتر نصرالله صالح گوهری 13

دانشيار دکتریPhD ژنتيک پزشکی
14 دکتر مريم شاهرخی 10 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی ژنتيک
15 دکتر محمد جواد زاهدي 17 استاد فوق تخصص گوارش
16 دکتر جلال آزمنديان 10 دانشيار فوق تخصص کليه بالغين
17 دکتر علی ماندگاری بامکان 21

دانشيار دکتریPhD سم شناسی
18 دکتر محمدرضا لشکری زاده 7 دانشيار فوق تخصص جراحی توراکس
19 دکتر بهرام پورسيدی 3 دانشيار متخصص جراحی عمومی
20 دکترمژگان سنجري 9

 

استاد فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم
21 دکتر نورالدين نعمت اللهی 17 استاد دکتریPhD تشريحی
22 دکتر غلامرضا يوسف زاده 10 دانشيار فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم
23 دکتر غلامرضا اسدی کرم 20 استاد دکتریPhD بيوشيمی
24 دکتر محمد شعباني 24

استاد دکتریPhD فيزيولوژی
25 دکتر احمد انحصاری 4 دانشيار متخصص راديولوژی
26 دکتر محمدرضا شکيبي 5 دانشيار فوق تخصص روماتولوژی
27 دکتر غلامعباس محمدي 13 استاد دکتریPhD بيوشيمی
28 دکتر فاطمه ميرزايي 6 دانشيار متخصص زنان و زايمان
29 دکتر رضا ملک پور  افشار 13

استاد متخصص پاتولوژی
30 دکتر حميدرضا رشيدی نژاد 6 دانشيار متخصص قلب و عروق
31 دکتر وحيد معاضد 6 استاديار فوق تخصص خون و آنکولوژی
32 دکتر شهريار دبيری 17 استاد متخصص پاتولوژی
33 دکتر صديف درويش مقدم 13 استاد فوق تخصص گوارش و کبد
34 دکتر احمد غلامحسينيان 13 استاد دکتریPhD بيوشيمی
35 دکتر علي اصغر کتابچی 6 دانشيار متخصص اورولوژی
36 دکتر مهرناز مهربانی 13 استاديار دکتریPhD فارماکولوژی
37 محبوبه يگانه حاج احمدی 6

استاديار

دکتریPhD فيزيولوژی
38 ميترا شادکام 6 مربی فوق ليسانس مديريت اجرايی
39 ياسر معصومی اردکانی 8 مربی دانشجوی PhD فيزيولوژی
40 بیداله شاهوزهی 9 استاديار دکتریPhD بيوشيمی
41 زهره صافی 3 ___ ليسانس علوم آزمايشگاهی
42 زينب کردستاني 5 مربی فوق ليسانس ژنتيک
43 دکتر سعيده جعفری 9 استاديار دکتریPhD سلولی مولکولی
44 دکتر فرزانه رستم زاده 6 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی
45 دکتر شادان صابری 4 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی
46 دکتر حميده بشیری 8 استاديار دکتریPhD فارماکولوژی
47 دکتر کیوان خرمی پور 2 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی ورزش
48 دکتر سوده رجبی 5 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی