۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند   

 

 

 

      معرفي مطالعه کوهورت کرمان     

 

 

پروژه عوامل خطر بیماری عروق کرونر در کرمان یا مطالعه کوهورت کرمان در فاز اول در فاصله 1388 تا 1390 بر روي 5900 نفر از جمعيت 15 تا 75 ساله شهر انجام شد. واحد نمونه گيري، خانوارهايي بودند که در شهر کرمان سکونت داشته و حد اقل يک سال از سکونت آنها مي گذشت. با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی يک مرحله ای و با استفاده از کدپستی به عنوان چارچوب نمونه گيری (250 کد پستی)، افراد وارد مطالعه شدند. با مراجعه درب منزل از آنها دعوت شد تا پس از 10 تا ۱۲  ساعت ناشتا، اول صبح به درمانگاه محل انجام تحقیق مراجعه نمایند. تمام افراد يک رضايت نامه ي کتبي شرکت در مطالعه را امضا نموده و از نظر عوامل خطر بيماريهای عروق کرونر قلب شامل فشارخون بالا، ديابت، چاقی، کم تحرکی، بهداشت روان، سيگار و اعتياد، بهداشت دهان و دندان، تغذيه، تستهای آزمايشگاهی شامل FBS، HbA1c، TG، Chol, HDL, LDL مورد بررسی و معاينه پزشکی توسط پزشک و دندانپزشک قرار گرفتند. داده هاي دموگرافی مانند قد، وزن، دور کمر و میزان تحصیلات نیز ثبت می شوند. بخشی از سرم خون در بیوبانک مرکز در دمای -70 درجه و نمونه خون کامل روی کارت  DNA یا  DNA استخراج شده از نمونه خون نیز در بیوبانک مرکز ذخیره می گردد.

فاز دوم این مطالعه پنج سال بعد یعنی در فاصله 1393- 1397 تکرار شد که از ۵۹۰۰ نفر شرکت کننده فاز اول ۲۸۰۰ نفر وارد مطالعه شدند. در این فاز افراد جدید تا حجم نمونه 10،000 نفر با روش فاز 1 و با افزایش کدهای پستی به 420 کد وارد مطالعه گردیدند. در فاز دوم محدوده سنی 15 تا 80 سال بود. همچنین از افراد خواسته شد داروهای مصرفی خود را در روز مراجعه به مرکز به همراه بياورند.

فاز سوم این مطالعه پنج سال بعد از فاز دوم یعنی در سال1397 با فراخوان مجدد شرکت کنندگان فاز 2 شروع شده که هم اکنون (بهمن 1400) در حجم نمونه 4000 می باشیم ولی به علت شیوع کرونا موقتا متوقف گردیده است.

پیامدهای مورد بررسی شامل شیوع لحظه ای و بروز 5 یا 10 ساله 9 عامل خطر بررسی شده در فاز اول،  میزان بروز سکته قلبی و مغزی، تعیین علل بستری بیمارستانی، تعیین میزان مرگ خام و مرگ اختصاصی مربوط به علل قلبی - عروقی است.