۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي   

آدرس (Affiliation ) مرکز تحقيقات فيزيولوژی جهت چاپ مقالات داخلی و خارجی به شرح ذیل می باشد:

 

مرکز تحقيقات فيزيولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران

 

       Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran