۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير   

مرکز تحقیقات غدد و متابوليسم

 

اين گروه ابتدا در قالب کميته تحقيقاتي گوارش و هورمون توسط خانم دکتر فاطمه نبوی زاده در سال 1383 تاسيس گرديد. فعاليت اين کميته به افتتاح کلينيک فوق تخصصي پژوهشي ـ درماني غدد درون ريز در بهار سال 85 در محل بيمارستان شهيد باهنرکرمان انجاميد. در اين کلينيک بيماران توسط پزشک فوق تخصص و در مراجعات بعدي توسط پزشک عمومي ويزيت مي شوند. آموزش تغذيه و آموزشهاي مراقبت عملي در زمينه هر بيماري توسط کارشناس تغذيه و کارشناس پرستاري انجام مي شود. اين گروه پس از جدا شدن بخش گوارش آن در سال 1386 و اضافه شدن همکارانی از رشته بيوشيمی، زنان و غدد به گروه هورمون و متابوليسم تغيير نام داد و در آذرماه 1393، پس از کسب موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه، به عنوان مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم شروع به فعالیت نمود. ریاست اين مرکز هم اکنون بر عهده خانم دکتر مژگان سنجری می باشد.