۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين   

آزمايشگاه تحقيقاتی فيزيولوژی پايه

 

اين آزمايشگاه در پايان سال 1387 تاسيس و در سال 89 تکميل گرديد. در اين آزمايشگاه تحقيقات فيزيولوژی پايه عمدتاً بر روی مدلهای حيوانی انجام می گيرد. بررسی مکانيسم های اثرات قلبی و عروقی داروها از جمله اثرات آنها بر قلب و جريان خون اندامها و فشار خون سيستميک ، ايجاد مدلهای حيوانی ايسکمی قلبی در محيط درون تنی و برون تنی (قلب ايزوله)، پرفشاری خون از جمله پرفشاری مدل رنوواسکولار (2K1C) و روماتيسم مفصلی جهت بررسی مکانيسم های فيزيوپاتولوژيک اين نوع بيماريها يا بررسی اثر داروهای جديد بر آنها از جمله تحقيقات در اين آزمايشگاه می باشند. هم اکنون اين آزمايشگاه به  سيستم ثبت داده های فيزيولوژيک (فيزيوگراف Power Lab ) متصل به کامپيوتر، سيستم قلب ايزوله (لانگندورف و Working Heart )، ميز جراحی حيوانات آزمايشگاهی ،  پمپ تنفسی ، سيستم بيهوشی گازی و ميکروسکوپ جراحی ،ميکروسکوپ معمولی،دستگاه ثبت فشار خون غيرتهاجمی (NIBP)  و پمپ تزريق (Infusion Pump)،تردميل مخصوص رت و ترازوی ديجيتال مجهز می باشد . کارشناس مسئول آزمايشگاه خانم دکتر محبوبه يگانه می باشد.