۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت   

آزمايشگاه تحقيقاتی تغذيه

 

اين آزمايشگاه در سال 1388 تاسيس گرديد و با توجه به رابطه تنگاتنگ رژيم هاي غذايي با سلامت و بيماري ها در انسان قرار است در اين آزمايشگاه، تحقيقاتي با زمينه تغذيه و رژيم هاي غذايي انجام گيرد.هم اکنون آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي آب مقطر گيري ، اون، بن ماري، دو فريزر -70 جهت نگهداري نمونه ها، تخت جراحي حيواني، دستگاه Power lab، ميکروسکوپ نوري و دستگاه اندازه گيري ترکيبات بدن(Body composition)  مي باشد .برنامه آينده مرکز تجهيز اين آزمايشگاه به دستگاه هايي است که بتوان با آن ترکيبات غذايي مورد مصرف مردم در جامعه را بررسي و ساير تحقيقات تغذيه را انجام داد. کارشناس اين آزمايشگاه خانم زهره صافي مي باشد.