۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت   

واحد تحقيقات بالينی و ميدانی

 

اين واحد در سال 1387 تاسيس گرديد و هدف از ايجاد آن حمايت اداری و اجرائی از تحقيقاتی است که در خارج از مرکز و در بيمارستانها يا مراکز بهداشتی درمانی و بطور کلی در جامعه انجام می گيرد. طرح بررسی عوامل خطر بيماري  های قلبی عروقی شهر کرمان Kerman Coronary Artery Disease Risk factor Study (KERCADRS)در حال انجام است. در فاز سوم اين طرح يک جمعيت 10000 نفری از ساکنين 80-15 ساله شهر کرمان به واحد فراخوان و اطلاعات مربوط به 9 ريسک فاکتور مهم بيماريهای قلبی عروقی شامل چربی های سرم، ميزان فعاليت فيزيکی ، اعتياد به مواد مخدر و سيگار، ديابت، چاقی و اضافه وزن، مسائل روانی مانند اضطراب و افسردگی، پرفشاری خون، وضعيت تغذيه ای افراد و بهداشت دهان و دندان جمع آوری و پس از کسب اطلاعات پايه بر آن اساس، قرار است اقدامات مداخله ای جهت کاهش ريسک فاکتورهای مذکور در جامعه اجرا و نتايج مداخله بررسی گردد. کارشناس مسئول واحد فوق خانم مهندس ميترا شادکام می باشد.