۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
افتخارآفرینی پژوهشگران مرکز تحقیقات فیزیولوژی در سال جاری
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۲ آذر
افتخارآفرینی پژوهشگران مرکز تحقیقات فیزیولوژی در سال جاری
افتخارآفرینی پژوهشگران مرکز تحقیقات فیزیولوژی در سال جاری
بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
کارگاه آشنایی با نرم افزار فوکسکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهريور
مرکز تحقیقات فیزیولوژی برگزار می کند:
کارگاه آشنایی با نرم افزار فوکسکی
معرفی پژوهشگر برتر مرکز در سال جاری
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
معرفی پژوهشگر برتر مرکز در سال جاری
معرفی پژوهشگر برتر مرکز در سال جاری
آغاز بکار مجدد کوهورت با رعايت پروتکلهای بهداشتی
آغاز بکار مجدد طرح کوهورت
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۴ مهر
آغاز بکار مجدد کوهورت با رعايت پروتکلهای بهداشتی
آغاز بکار مجدد طرح کوهورت
آغاز فاز سوم مطالعه کوهورت کرمان
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر
آغاز فاز سوم مطالعه کوهورت کرمان
آغاز فاز سوم مطالعه کوهورت کرمان
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در چهارمين نشست کشوری شبکه کوهورت ایران
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
چهارمين نشست کشوري شبکه کوهورت ايران در تاريخ بيست و هفتم دي ماه 97 به ميزباني پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و با حضور نمايندگان مطالعات کوهورت از دانشگاههاي عل...
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در چهارمين نشست کشوری شبکه کوهورت ایران
افتخارآفرینی دو عضو پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
افتخارآفرینی دو عضو پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
افتخارآفرینی دو عضو پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1396
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
مرکز تحقيقات فیزيولوژی به عنوان یکی از سه مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1396 انتخاب شد.
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1396