۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

به ترتیب حروف الفبا:

 

نام و نام خانوادگی: مژده اسماعیلی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ژنتیک

ایمیل: mojde.esmaili@yahoo.com

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: سهیل امینی

مدرک تحصیلی: PhD فیزیولوژی تربیت بدنی

ایمیل: 

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: مژده شیخ الاسلامی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ژنتیک

ایمیل:

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: مرتضی هادی زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ژنتیک

ایمیل: morteza.hadizade@gmail.com