۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

H-Index اعضای مرکز
تاريخ به روز رسانی:1399/03/27
رديف نام و نام خانوادگی  H-Index

      CV    

مرتبه علمی    مدرک   تخصص
1 دکترحميد نجفي پور 17       استاد دکتریPhD فيزيولوژی
2 دکتر محمد خاکساري  حداد 17

استاد دکتریPhD فيزيولوژی
3 دکتر محمد معصومي 8 دانشيار متخصص قلب و عروق
4 دکتر نادر شاهرخی 13 دانشيار دکتریPhD فيزيولوژی
5 دکتر ميترا ثمره فکری 6 دانشيار فوق تخصص ريه
6 دکتر سياوش جوکار

12

 

دانشيار دکتریPhD فيزيولوژی
7 دکتر محمد حسين گذشتي 8 استاديار فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم
8 دکتر حميدرضا نصري 6 دانشيار متخصص قلب و عروق
9 دکتر مژگان محمدی 8 استاديار دکتریPhD ايمونولوژی
10 دکتر معصومه کهنوجي 2 استاديار متخصص قلب و عروق
11 دکتر محمدرضا محمودی 6

استاديار دکتریPhD تغذيه
12 دکتر محمدمهدی باقری 3 استاديار فوق تخصص قلب کودکان
13 دکتر نصرالله صالح گوهری 12

استاديار دکتریPhD ژنتيک پزشکی
14 دکتر مريم شاهرخی 9 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی ژنتيک
15 دکتر محمد جواد زاهدي 16 استاد فوق تخصص گوارش
16 دکتر جلال آزمنديان 9 دانشيار فوق تخصص کليه بالغين
17 دکتر علی ماندگاری بامکان 17

دانشيار دکتریPhD سم شناسی
18 دکتر محمدرضا لشکری زاده 6 دانشيار فوق تخصص جراحی توراکس
19 دکتر بهرام پورسيدی 3 دانشيار متخصص جراحی عمومی
20 دکترمژگان سنجري 10

 

استاد فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم
21 دکتر نورالدين نعمت اللهی 14 استاد دکتریPhD تشريحی
22 دکتر غلامرضا يوسف زاده 8 دانشيار فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم
23 دکتر غلامرضا اسدی کرم 14 استاد دکتریPhD بيوشيمی
24 دکتر محمد شعباني 20

دانشيار دکتریPhD فيزيولوژی
25 دکتر احمد انحصاری 3 استاديار متخصص راديولوژی
26 دکتر محمدرضا شکيبي 4 دانشيار فوق تخصص روماتولوژی
27 دکتر غلامعباس محمدي 10 دانشيار دکتریPhD بيوشيمی
28 دکتر فاطمه ميرزايي 5 دانشيار متخصص زنان و زايمان
29 دکتر رضا ملک پور  افشار 12

استاد متخصص پاتولوژی
30 دکتر حميدرضا رشيدی نژاد 6 دانشيار متخصص قلب و عروق
31 دکتر وحيد معاضد 3 استاديار فوق تخصص خون و آنکولوژی
32 دکتر شهريار دبيری 15 استاد متخصص پاتولوژی
33 دکتر صديف درويش مقدم 6 استاد فوق تخصص گوارش و کبد
34 دکتر احمد غلامحسينيان 11 دانشيار دکتریPhD بيوشيمی
35 دکتر علي اصغر کتابچی 6 دانشيار متخصص اورولوژی
36 دکتر مهرناز مهربانی 8 استاديار دکتریPhD فارماکولوژی
37 محبوبه يگانه حاج احمدی 4

مربی

دانشجوی PhD فيزيولوژی
38 ميترا شادکام 5 مربی فوق ليسانس مديريت اجرايی
39 ياسر معصومی اردکانی 6 مربی دانشجوی PhD فيزيولوژی
40 بیداله شاهوزهی 7 مربی دانشجوی PhD بيوشيمی
41 زهره صافی 2 ___ ليسانس علوم آزمايشگاهی
42 زينب کردستاني 1 مربی فوق ليسانس ژنتيک
43 دکتر سعيده جعفری 7 استاديار دکتریPhD سلولی مولکولی
44 دکتر فرزانه رستم زاده 3 استاديار دکتریPhD فيزيولوژی