۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن   

 

 

 

      معرفي مطالعه کوهورت کرمان     

 

 

مطالعه  (KERCADRS) KERman Coronary Artery Disease Risk factors Study, يک مطالعه کوهورت نسبتا گسترده مبتني بر جمعيت (Population based) است که بر روي جمعيت 15 تا 75 ساله ساکن شهر کرمان توسط واحد تحقيقات باليني و ميداني مرکز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1388 شروع گرديد.

فازاول اين مطالعه، که يک مطالعه مقطعي بود بر روی 5900 نفر از جمعیت هدف، از مهرماه 1388 آغاز و در آذرماه 1390 پايان يافت. هدف اين مطالعه بررسي شيوع، بروز و روند 9 عامل خطر بيماري هاي عروق کرونر قلب شامل: فشارخون بالا، ديابت، چاقي و اضافه وزن، هيپرليپيدمي،کم تحرکي، بهداشت روان، سيگار و اعتياد، تغذيه، وبهداشت دهان و دندان مي باشد. از نتايج حاصل از فاز اول مطالعه تعداد 44 مقاله به چاپ رسيد. فازدوم اين مطالعه، که 5 سال بعد از فاز اول با فراخوان مجدد5900 نفر حجم نمونه قبلی که در فاز اول مطالعه شرکت کرده بودند و دعوت از شرکت کنندگان جدید تا حجم نمونه 10000 نفر، از آبانماه 93 شروع و در مهرماه 97 به اتمام رسید. پيامدهای مورد بررسی در این فاز شامل: شیوع لحظه ای و بروز 5 ساله 9 عامل خطر ساز ذکر شده در فاز اول، میزان بروزسکته قلبی و مغزی، تعيين علل بستری بيمارستانی، تعيين ميزان مرگ خام، تعيين ميزان مرگ اختصاصی مرتبط با بيماريهای قلبی و عروقی می باشد. تعداد زيادي از اعضاء هيئت علمي باليني در تخصص هاي گوناگون مانند قلب و عروق، غدد و متابوليسم، روانپزشکي، دندانپزشکي، گوارش و کبد، کليه و مجاري ادرار و داخلي در کنار اعضاء هيئت علمي فيزيولوژي و بيوشيمي دانشگاه در اجرای این مطالعه با مرکز همکاري مي نمايند. فاز سوم این طرح از آذرماه 1398 با فراخوان مجدد 10000 نفر حجم نمونه فاز دوم، آغاز شده است.