۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
آغاز فاز سوم مطالعه کوهورت کرمان
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر
آغاز فاز سوم مطالعه کوهورت کرمان
آغاز فاز سوم مطالعه کوهورت کرمان
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در چهارمين نشست کشوری شبکه کوهورت ایران
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
چهارمين نشست کشوري شبکه کوهورت ايران در تاريخ بيست و هفتم دي ماه 97 به ميزباني پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و با حضور نمايندگان مطالعات کوهورت از دانشگاههاي عل...
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در چهارمين نشست کشوری شبکه کوهورت ایران
افتخارآفرینی دو عضو پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
افتخارآفرینی دو عضو پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
افتخارآفرینی دو عضو پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1396
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
مرکز تحقيقات فیزيولوژی به عنوان یکی از سه مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1396 انتخاب شد.
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1396
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
افتخارآفرینی عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1395
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1395
کسب عنوان مرکز تحقيقاتی برتر دانشگاه در سال 1395
برگزاری جلسه مصاحبه جذب هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير
برگزاری جلسه مصاحبه جذب هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
برگزاری جلسه مصاحبه جذب هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
اعلام فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير
اعلام فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
اعلام فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در سومين نشست کشوری کوهورت ایران
۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در سومين نشست کشوری کوهورت ایران
حضور کوهورت کرمان (KERCADRS) در سومين نشست کشوری کوهورت ایران