۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند   

 

دوشنبه 25 آذرماه 1398 همزمان با شروع هفته پژوهش، مرحله سوم مطالعه کوهورت عوامل خطر بيماری های قلبی عروقی در کرمان موسوم به مطالعه KERCADRS توسط مرکز تحقيقات فيزيولوژی آغاز گرديد. فاز اول اين مطالعه از مهرماه 1388 تا آذرماه 1390 بر روی 6000 نفر و فاز دوم آن از آبان ماه 1393 تا شهريور 1397 بر روی 10000 نفر افراد 15 تا 75 ساله شهر کرمان انجام شد.

هدف اين مطالعه که هر پنج سال یک بار انجام می گردد بررسی شيوع، بروز و روند تغييرات 9 عامل خطر بيماريهای عروق کرونر قلب شامل: ديابت، پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی، وضعيت قند و چربيهای خون، کم تحرکی، بهداشت روان، سيگار و اعتياد، وضعيت تغذيه، و بهداشت دهان و دندان می باشد. از نتايج مطالعه برای اطلاع از وضعيت بيماری های قلب و عروق در جامعه و برنامه ريزی های بهداشتی و درمانی متناسب با نتايج به دست آمده استفاده می گردد.