۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

آقای دکتر بيدالله شاهوزهی به عنوان پژوهشگر برتر مرکز تحقيقات فیزيولوژی درسال 1397 برگزيده شدند.

 

IMG_0911

IMG_1122