۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن   

 

چهارمين نشست کشوري شبکه کوهورت ايران در تاريخ بيست و هفتم دي ماه 97 به ميزباني پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و با حضور آقای دکتر رضا ملک زاده معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،آقای دکتر فريدون عزيزي رياست شبکه و نمايندگان مطالعات کوهورت از  دانشگاههاي علوم پزشکي کشور و با عنوان همکاريهاي ملي و بين المللي برگزار شد.

کوهورت کرمان در پروژه مشترک پيش ديابت که پروژه ای با همکاری 4 کوهورت داخلی(قند و ليپيد تهران،کوهورت گلستان،کوهورت کرمان و کوهورت شاهرود) و 11 کوهورت خارجی است، وارد شد.کوهورت کرمان نيز در پروژه مشترک پيش ديابت که پروژه ای با همکاری 4 کوهورت داخلی(قند و ليپيد تهران،کوهورت گلستان،کوهورت کرمان و کوهورت شاهرود) و 11 کوهورت خارجی است، وارد شد.

همچنين صفحه کوهورت کرمان(KERCADRS)  به عنوان برترين صفحه در وبسايت شبکه کوهورت ايران توسط دبير شبکه،آقای دکتر داوود خليلی، معرفی شد.