۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

 

آقای دکتر غلامرضا یوسف زاده به عنوان پژوهشگر برتر مرکز تحقيقات فیزيولوژی درسال 1396 برگزيده شدند.همچنين آقای ياسر معصومی به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396 انتخاب شدند.